یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389

انواع گریپ هنگام گرفتن راکت در دست

All Tennis Grips Explained Clearly

The tennis grips you use have a big influence on your style of play. This is because the tennis grip is one of the factors that determines how much of spin you put and how much of pace you generate. One grip is not better than another. You should select a grip that helps your style of play. If you are an aggressive player, choose a grip that allows you to hit through the ball and put more pace (think Federer). If you are more of a consistent player, choose a grip that allows you to put more spin (think Nadal).

The tennis racket grip is divided into 8 bevels as shown in the diagram.

The 8 Bevels of The Racket

The type of grip depends on which bevel the Index Knuckle and Heel Pad rest. Index Knuckle and Heel Pad All of the tennis grip diagrams below assume that you are right handed. If you are left handed just reverse the instructions.

Serve

Continental Grip

Use this for the serve, volley, overhead, and slice (all the pros do). The Index Knuckle and Heel Pad rest on bevel 2.

Continental Grip

Forehand

There are three forehand grips. Each grip has its own natural height at which you would contact the ball. The higher the natural contact point, the more naturally you hit across the back of the ball from bottom to top, and more top spin you put on the ball at the expense of pace. This will be clearer as you read about the three forehand grips.

Eastern Forehand Grip

Index Knuckle and Heel Pad rest on the 3rd bevel. Short cut to find this grip is to hold the racket at the throat with your non playing hand and use your playing hand to shake hands with the grip.

Estern Forehand Grip

Natural contact point is about the waist.

You can hit the ball flatter than with a Western or Semi-Western Forehand Grip. But you will not be able to put as much spin.

Roger Federer who has one of the best forehands in the game uses an Eastern Forehand Grip.

Semi-Western Forehand Grip

Index Knuckle and Heel Pad on bevel 4. Short cut to find this grip is to put the racket face flat on the ground and to pick it up.

Semi-Western Forehand Grip

Natural contact point is between waist and shoulders.

You can hit with speed and spin. But not as much speed as with an Eastern Forehand Grip and not as much spin as with a Western Forehand Grip.

Western Forehand Grip

Index Knuckle and Heel Pad on bevel 5.

Western Forehand Grip

Natural contact point is by the shoulders.

You can hit with more top spin than with any other grip. But cannot hit the ball with speed as in other forehand tennis grips.

Backhand

Some players use both hands for the backhand. Others use one hand. We do not think that you can definitely say that using one hand for the backhand is better than using both hands or vice versa. Two hands give you more stability on the backhand and in general is easier to master. The one handed backhand gives you more reach.

Currently most top players use a two handed backhand grip.

Two Handed Backhand Grip

Right hand at the bottom of the grip. Left hand higher on the grip.

The Index Knuckle of the right hand is on bevel 2. The Heel Pad of the right hand is on bevel 1. Index Knuckle and Heel Pad of left hand on bevel 7.

Two Handed Backhand Grip

Eastern Backhand Grip

Index Knuckle and Heel Pad are placed on bevel 1.

Estern Backhand Grip

This grip gives you more power but less top spin than an Extreme or Semi-Western Backhand Grip.

Extreme or Semi-Western Backhand Grip

Index Knuckle and Heel Pad are placed on bevel 8.

Semi-Western Backhand Grip

This grip is difficult to master than the Eastern Backhand Grip. This enables you to put less power but more top spin than the Eastern Backhand Grip.

Out of the backhand tennis grips this is the grip that is used the least by pros. As an exception Justin Henin who has one of the best backhands in women’s tennis.

نوشته شده توسط Armin در 0:51 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389

انتخاب گریپ مناسب هنگام خرید راکت تنیسنوشته شده توسط Armin در 0:30 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389

کیف و کوله تنیسنوشته شده توسط Armin در 0:17 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389

کفش تنیس

ادامه مطلب
نوشته شده توسط Armin در 0:5 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

گریپ راکت تنیسنوشته شده توسط Armin در 23:52 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

زه راکت تنیس


نوشته شده توسط Armin در 23:42 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

توپ تنیس
نوشته شده توسط Armin در 23:32 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

راکت تنیس

نوشته شده توسط Armin در 22:51 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

تصاویر منتخب

نوشته شده توسط Armin در 17:3 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

تغذيه در ورزش تنيس

ورزشکاران حرفه اي نسبت به آداب غذا خوردن خود حساسند ، يکي از زيرکانه ترين روشهاي آنها اين است که وقتي گرسنه شدند، غذا مي خورند آنها غذا را به دفعات زيا د در روز مي خورند. علت اين است که مي خوا هند سطح انرزي خود را بطور مرتب بالا نگهدارند و بروز خستگي را به تعويق بيندازند .اين شيوه غذا خوردن باعث مي شود وزن اضافي از طريق ثبا ت سطح قند خون ، از بين برود و فشار ناشي از گرسنگي نيز حذف شود.
براي بازيکنهاي تنيس زمان غذا خوردن تاثير بسزايي در نحوه بازي دارد . غذا يي که 3 الي 4 ساعت قبل از بازي خورده مي شود ، بايد داراي هيدروکربورهاي زياد ولي چربي کم باشد غذاهايي نظير ماکاروني ،سيب زميني ، برنج ، ميوه و سبزي سريعا جذب و هضم ميشوند غذاهاي پر چربي براي هضم شدن وقت زيادي لازم دارند و کمک زيادي هم به ماهيچه ها نمي کنند . يکي دو ساعت قبل از بازي غذاي مختصري بخوريد و مايعات زيادي هم بنوشيد
در زمان بازي آشاميدن مهمتر از خوردن است .حداقل هر پانزده دقيقه نيم يا يک فنجان آب بنوشيد .چه احساس تشنگي داشته باشيد و چه نداشته باشيد. تشنگي هشدار آخر در فرآيند از دست دادن آب بدن است
در ساک خود (کيف تنيس) همواره چند خوردني همراه داشته باشيد تا اگر درگير يک بازي طولاني شديد، دم دست باشد . موز يک خوردني مورد علاقه حرفه اي ها است . موز شکم آدم را به هم نمي زند ، پتا سيم زيا دي دارد که يک الکتروليت است و هنگام عرق کردن از دست مي رود. اما همه حرفه اي ها در مورد خوردنيها هم عقيده نيستند بعضي هادر يک بازي ساده فقط آب مينو شند .اما در بازيهاي سخت و طولاني يک موز ، يک شکلات ، نوشابه ورزشي يا کوکاي با آب رقيق شده مي نوشند. هر چند بسياري از بازيکنان احتمالا "کافئين" هم مي خورند .کافئين ممکن است در آغاز بازي انرژي زا باشد ، اما بعد سطح قند خون احتمالا افت ميکند .
بعد از پايان بازي بفکر جبران بدن خود باشيد. کارشناسان تغذيه معتقد هستند آنچه بعد از ورزش خورده مي شود و زمان آن، در ميزان هيدروکربن بدن تا ثير بسزا دارد. دو ساعت بعد از ورزش حساسترين زمان براي جبران ويتامين، مايعات و بازسازي انرژي ذخيره شده است .اگر مي خواهيد هرگز دچار کمبود نشويد ، هيدروکربن فراوان به همراه مقداري پروتيين ميل کنيد که به بازسازي نسوج ماهيچه هايي که در ورزش آسيب ديده اند کمک نمايد.

 

به هر حال يک برنامه غذايي خوب و مناسب براي ورزشکاران تنيس بايد بر اساس سن، قد، وزن، جنسيت، نوع و شدت فعاليت برنامه ريزي شوند. اما هر بازيکن حرفه اي ابتدا مي بايست از نوع ، کيفت و ويژگي برنامه غذايي خود مطلع باشد.

محتواي هر برنامه غذاي مشتمل است بر:

1- کربو هيدرات ها

2- چربي ها

3- پروتئين ها

4- ويتامين ها

5- مواد معدني

6- آب

 

1-کربوهيدرات ها

همانطور که از نا مشا ن پيد است کربوهيدراتها از کربن ،هيدروژن و اکسيژن تشکيل شده اند. کربوهيدراتها مي توانند به شکل مونوساکاريد يا قند هاي ساده نظير فروکتوز و گلوکز (فرم موجود در خون)، دي ساکاريد ها يا دو قندها مانند ساکا روز (قند نيشکر)، لاکتوز(قند شير) و مالتوز (قند مالت) و پلي ساکاريد ها يا قند هاي مرکب مثل نشاسته گياهان و گليکوژن (نشاسته حيواني) باشند. قندهاي ساده در آب حل مي شوند در حالي که قندهاي مرکب اين چنين نيستند .

بدن براي به دست آوردن سريع انرژي به کربوهيدراتها متکي است . در اينجا تاکيد بر روي سرعت توليد انرژي است ، زيرا اگر چه پروتيين و چربي هم مي توانند انرژي توليد کنند اما به هيچ وجه به اندازه کربوهيدراتها موثر وسريع نيستند.از آنجا که کربوهيراتها به آساني براي بدن انرژي آزاد مي کنند قسمت زيادي ازرژيم غذايي ورزشکاران بايد از کربوهيدراتها تشکيل شود .بدن ورزشکاران قادر است حدود 2500کيلو کالري از اين نوع انرژي ذخيره کند که60الي70در صدانرژي از طريق مصرف کربوهيدراتها تا مين ميگردد.

2- چربي ها

چربيها که غالبا ليپيد ناميده ميشوند از نظر ترکيبي بسيار شبيه کربوهيدراتها هستند بجز اين که نسبت اکسيژن و هيدروژن درآنها متفاوت است. آنها انرژي زيادي در بدن توليد مي کنند ،بعضي وقتها دو ونيم برابر بيشتر از کربوهيدراتها ،اما آنها در مصرف اکسيژن براي سوخت و سازشان صرفه جو نيستند .چربيها از ترکيب تري گليسيريدها و گليسرول تشکيل مي شوند و براي استفاده در بدن به اسيدهاي چرب تبديل مي شوند .

چربيهايي که ما مي خوريم داراي منبع گياهي يا حيواني هستند.اما چربيهاي معيني براي بدن ضروري هستند بخصوص اسيد لينولنيک و اسيد لينولينيک. چربيها پوست را در وضعيت مطلوب حفظ مي کنند، باعث مي شوند کليه ها به خوبي کار کنند، به عنوان يک مکانيسم عايق حرارتي عمل مي کنند، باعث انتقال ويتامينهاي محلول در چربي(A-D-E-K)مي شوند و در ايجاد يک سيستم عصبي کار آمد و در توليد هورمونهاي ويژه موثرند.
بنابر اين وجود چربيها براي بدن بسيار مهم است اما بايد با اعتدال مصرف شود.

 

3- پروتيين ها

پروتيينها موادي هستند شامل نيتروژن ، کربن و هيدروژن. در حقيقت آنها تنها منبع نيتروژن هستند ، از اين رو ضروري بوده و بايد در رژيم غذايي گنجانده شوند .يک رژيم غذايي فاقد پروتيين يا فاقد انرژي کافي براي سوخت روزانه باعث مي شود که بدن از پروتيين موجود در سلولهايش استفاده کند و اگر اين وضعيت ادامه يابد نتيجه آن مرگ است. پروتيين ها ضروري هستند زيرا ساختار سلولي بدن را تشکيل داده و عمل ترميم سلول را به عهده دارند . آنها در تمام جنبه هاي هومئوستازي بدن بخصوص در تعادل الکتروليتي ، در ترکيب ساختماني و عملکرد هورمونهاي خاص اثر بنيادي دارند.

آنها وظيفه تهيه و رساندن انرژي را براي بدن به عهده دارند و با ويتامين ها و فعاليت هاي آنزيمي در ارتباط هستند. از اين رو سهم آنها براي يک زندگي سالم بي اغراق حياتي است. اسيد هاي آمينه واحد ساختماني پروتيين ها هستند. تاکنون بالاي 20 اسيد آمينه شناخته شده اند که فقط 8 مورد از آنها ضروري هستند. زماني که بدن اين 8 اسيد آمينه را دريافت کند در صورت ضرورت قادر خواهد بود بقيه اسيد هاي آمينه را توليد کند.

 

4- ويتامين ها

ويتامينها تنظيم کننده مواد شيميايي در بدن هستند و براي رشد و تقويت بدن لازم اند. بر خلاف نظريه هاي عام ، چنانچه از غذاهاي مناسب به مقدار کافي ميل شود، نياز ويتامين بدن تامين خواهد شد. ويتامينها به عنوان تنظيم کننده تاثير زيادي بر روي رشد و سوخت و ساز بدن دارند اما نه تنها براي رشد بدن کافي نيستند بلکه منبع مستقيم توليد انرژي هم بشمار نمي آيند و استفاده نابجا و بيش از اندازه ويتامينها براي بدن مضر است. رعايت تعادل در خوردن غذاهاي مناسب ، ويتامين کافي را به بدن مي رساند.

اگر احساس مي کنيد که بدن شما به ويتامين بيشتري نياز دارد که با غذا تامين نمي شود، از مولتي ويتامين استفاده کنيد. البته براي خانمهاي ورزشکار مصرف مقداري ويتامين آهن نيز توصيه مي شود.

 

5- مواد معدني

مواد غذايي معدني به دو گروه تقسيم مي شوند : آنهايي که به مقدار زياد در بدن وجود دارند و آنهايي که مقدار کمي از آنها مورد احتياج بدن است. گروه اول در غذاهايي که مي خوريم موجودند  مثل: کلريدها ، سديم، پتاسيم، کلسيم، فسفر، منيزيم و سولفور. مهمترين کار اين مواد غذايي معدني در بدن ، ساخت سلول است و به عنوان آنزيمهايي که فعل و انفعالات را در سلولها انجام ميدهند، استفاده مي شوند. اين مواد در مقابل واکنشهاي ناشي از رها شدن انرژي به علت تجزيه و تحليل مواد قندي، چربي و پروتييني نقش بسيار مهمي ايفا مي نمايند.

مواد معدني علاوه بر نقشي که در عمليات ساخت ملکولي دارند، از مواد اصلي ترکيب و توليد مواد غذايي مي باشند.

 

6- آب

آب يکي از مهمترين مواد غذايي است که در درجه اول اهميت قرار دارد و از دسته موادي است که بايد بطور دايم از آن استفاده کرد. البته آشاميدن آب مانع از خوردن ساير مواد نيست. بدن براي توليد انرژي احتياج به مقدار کافي آب دارد تا بدين وسيله دماي بدن را کنترل کند و در توليد سلولهاي متابوليزمي بدن تعادل بوجود آورد. بايد در طول روز منظم مقداري آب نوشيد. بهتر است که آب را در دفعات متعدد با مقدار کم نوشيد تا مقدار زياد آب را در دفعات کمتر .
 

فکر نکنيد فقط به هنگام احساس تشنگي بايد آب نوشيد بلکه نوشيدن آب بايد جزء برنامه روزانه شما باشد. بخاطر داشته باشيد در طول مسابقات ، قبل از رفتن به زمين بازي و بين گيمها،حتما آب بنوشيد تا تعريق شما جبران شود. در هنگام مسابقه ، آب بهتر از هر نوشيدني ديگر است زيرا زودتر از ساير انواع نوشيدنيها جذب بدن مي شود.

 


قبل از مسابقه چه غذايي بخوريم؟

با اطمينان مي توان گفت که دو تا سه ساعت زمان براي هضم غذاي قبل از مسابقه کافي است. غذاي قبل از مسابقه بايد از غذاهايي زود هضم و انرژي زا باشد که باعث شود تمرينات به راحتي انجام گيرند، يعني از نوع غذاهاي سبک باشند. به همين دليل غذا بايد حاوي مقدار زيادي مواد قندي و نشاسته اي و بر عکس حاوي مقدار کمي چربي و پروتيين باشد در طول برگزاري مسابقات بايد ميوه جات سبک، انواع سالاد، کره به مقدار کم، جوجه، ماهي و سوپ و غذاهاي کم چربي و کم پروتيين مصرف شوند. از خوردن انواع ساندويچ خود داري کنيد. مقدار زيادي آب بنوشيد، مخصوصا اگر در زمين رو باز بازي مي کنيد. غذاهايي بخوريد که به خوردن آنها عادت داريد و از خوردن غذاهاي جديد خودداري کنيد.

چه غذاهايي را هنگام مسابقات نبايد خورد؟

غذاهايي که هنگام مسابقه بايد از خوردن آنها اجتناب کرد: غذاهاي حاوي چربي و پروتيين هستند. دليل آن هم بسيار ساده است، هضم و جذب اين نوع غذاها مدت زمان بيشتري بطول مي انجامد. در اينجا ليستي از مجموعه غذاهايي که نبايد در طول برگزاري مسابقات و قبل ازآن ميل شود در اختيار شما قرار داده مي شود.
1-کليه غذاهاي سرخ شده مثل: تخم مرغ، استيکها، همبرگرها و سوسيسها
2-غذاهاي تنوري و سرخ شده زياد ماهيها، مرغها، والها، سيب زمينيها
3-غذاهاي ادويه دار مثل: غذاهاي مکزيکي و غذاهاي هندي
4-دسرهاي بسيار چرب مثل: شيرينيهاي فرانسوي، شيرينيهاي چرب ايراني، با قلوا....بستني
اگر بخواهيم اين ليست را ادامه دهيم بسيار طولاني مي شود ولي به خاطر داشته باشيد غذاهاي پر نشاسته وقندي ميل کنيد و از خوردن چربي و پروتيين به مقدار زياد خود داري کنيد.
توجه داشته باشيد: نيم ساعت قبل از مسابقه از مواد قندي استفاده نکنيد، زيرا با ورود قند، انسولين در خون زياد شده و باعث کاهش قند خون و منجر به خستگي مي گردد و در نتيجه اجراي فعاليت و عملکرد ورزشي دچار اختلال مي شود.
 

پيشنهاد ما در باره خوردنيهايي که انرژي زا هستند براي مصرف قبل ، درحين و بعد از بازي تماماً کم چربي و پر هيدروکربن اند :
ـ موز: مخزن پتا سيم
ـ آب ميوه : غني از هيدرو کربن و الکتروليت
- کيک انجيري : پر از کلسيم و فيبرهاي قوي ،خمير آن هيدروکربن دارد.
- نان شيريني : هيدروکربن
- کيک برنجي : بدون چربي و شکننده
- چوب شور : جايگزين سريع سديم
- کشمش : مملو از آهن و پتاسيم
- پرتقال : مملو از ويتامين c
- برشتوک + شير + شکر ( صبحانه )
- مواد مخصوص ورزشکاران : همواره چند ماده غذايي متمرکز بهمراه داشته باشيد .

 


انرژي حاصل از غذا
کيفيت غذا بر حسب انرژي حاصل از آن تعيين مي شود و واحد آن نيز کالري است. کالري واحد اندازه گيري مقدار انرژي و گرماي حاصل از غذا خوردن است که باعث حرکات فيزيکي مي گردد.
ميانگين کالري حاصل از هر گرم چربي ، پروتيين و ترکيبات قندي و نشاسته اي عبارتند از:
 

چربي پروتيين ترکيبات قند ونشاسته اي
904کالري 403کالري 402کالري

يکي ديگر از موارد مهم در هنگام انتخاب نوع غذا، قابليت هضم و جذب آن ميباشد. هر يک از گروههاي غذايي درجه هضم و جذب متفاوتي دارند. درصد مربوط به هضم و جذب کامل هر يک از گروههاي قندي و نشاسته اي، چربي و پروتيين به شرح  ذيل مي باشد:

 

چربي پروتيين ترکيبات قند ونشاسته اي
 95 درصد 92 درصد 97 درصد

 

بازيکنان تنيس حرفه اي ساعتها قبل از شروع مسابقه ، خود را گرم مي کنند. اين احتمالا به معناي بازي کردن در يک دوره پنج ساعته با فرصت هاي استراحت بسيار کوتاه است. در ورزش تنيس ميزان انرژي مورد نياز براي هر بازيکني که به صورت معمولي فعاليت مي کند در محدوده 3300 کيلو کالري است. اين ميزان براي افراد با جثه بزرگتر وسنگينتر بايد حداقل 10 درصد افزايش يابد. از اين رو ، به نظر ميرسد بازيکنان حرفه اي در روز مسابقه براي ايجاد تعادل به 5000 کيلو کالري انرژي نياز دارند.

 

مقدار مصرف انرژي براي بازيکناني که به صورت تفريحي تنيس بازي مي کنند.

زن،23ساله
قد:177سانتيمتر
وزن:68کيلوگرم
شغل:خانه دار

متابوليسم پايه 1480 کيلوکالري
شغل+فعاليت روز مره(=50درصد) 1036 کيلوکالري
2ساعت تنيس تفريحي 1452 کيلوکالري
انرژي روزانه مورد نياز 3968 کيلوکالري
 

مرد،50ساله
قد:183سانتيمتر
وزن:95کيلوگرم
شغل:مدير شرکت

 
متابوليسم پايه 1855 کيلوکالري
شغل+فعاليت روز مره(=50درصد) 927 کيلوکالري
2ساعت تنيس تفريحي 600 کيلوکالري
انرژي روزانه مورد نياز 3382 کيلوکالري

صورت غذاي گروههاي مختلف ورزشکاراني که از 3000 کيلوکالري تا بالا تر از6000 کيلوکالري در روز نياز دارند.

صورت غذاي انرژي 3000-2500 کيلوکالري در روز


صبحانه کيلوکالري
  1فنجان غلات،2/1فنجان شير،1قاشق چايخوري شکر 185
  2تکه نان سبوس دار،کره با چربي کم يا کنسروشده 447
  1فنجان قهوه يا چاي يا چاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چايخوري شکر  40
 

جمع

672
نا ها ر  
  1عددساندويچ سالاد 286
  ماست کم چربي1فنجان 89
  1عدد سيب متوسط 159
  آب پرتقال تازه 2/1ليوان 169
 

جمع

703
شام  
  150گرم مرغ کباب شده 250
  2فنجان سبزيجات تازه 120
  1فنجان هويج 40
  200گرم سيب زميني آب پز 150
  4قاشق غذا خوري آب گوشت(عصاره گوشت) 45
  2فنجان برنج 405
  1فنجان قهوه يا چاي يا چاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چايخوري شکر  40
 

جمع

1050
قبل از خواب  
  1فنجان شير گرم،1عدد بيسکويت  300
 

جمع کل انرژي روزانه

2725

 

صورت غذاي انرژي 4000-3000 کيلو کالري در روز


صبحانه کيلوکالري
  1 ليوان آب پرتقال تازه 70
  75گرم گوشت کباب شده،1تخم مرغ نيمرو،100گرم گوجه فرنگي کباب شده 390
  2تکه نان سبوس دار،کره کنسرو شده وکم چربي 447
  1فنجان قهوه يا چاي يا چاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چايخوري شکر 40
 

جمع 

947
نا ها ر  
  100گرم پنيرچدار 406
  100گرم سالاد سبزي 60
  100گرم چيپس سيب زميني 170
  1ليوان آب پرتقال تازه 169
  1موز بزرگ 120
  1فنجان قهوه يا چاي يا جاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چاي خوري شکر 40
 

جمع 

965
شام  
  2فنجان سوپ سبزي 190
  200گرم استيک گوشت وقلوه 650
  2فنجان سبزيجات سبز 120
  1فنجان سبزيجات ريشه اي(هويج،زردک و....) 120
  2عدد سيب زميني با پوست هر يک به وزن 200گرم 219
  4قاشق غذا خوري آب گوشت (عصاره گوشت ) 400
  100گرم پاي سيب 370
  2قاشق غذا خوري خامه 65
  قهوه يا چاي يا چاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چاي خوري شکر 40
 

جمع 

2174
 

جمع کل انرژي روزانه

4086

 

صورت غذاي انرژي 5000-4000 کيلوکالري


صبحانه کيلوکالري
  1ليوان شير کامل 160
  2فنجان غلات،1فنجانشير،1قاشق چاي خوري شکر 220
  100گرم سوسيس کباب شده،75گرم گوشت کباب شده 383
  1غدد تخم مرغ نيمرو 200
  100گرم قارچ پخته شده 30
  1تکه نان سبوس دار،کره کم چرب وکنسروشده 220
  1فنجان قهوه،چاي،چاي گياهي،سفيده تخم مرغ،1قاشق چايخوري شکر 40
 

جمع

1253
ميان وعده بين صبح وظهر  
  1ليوان شير کامل 160
  1ساندويچ سالاد 220
 

جمع

380
نا ها ر  
  2عدد تخم مرغ آب پز به همراه 2تکه نان سبوس دار 550
  1تکه کيک شکلاتي (150گرم) 500
  1ليوان آب پرتقال تازه 220
  1فنجان قهوه ،چاي،چاي گياهي،1قاشق چاي خوري شکر 40
 

جمع

1310
شام  
  200گرم ماهي کباب شده يا پخته شده 420
  4قاشق غذا خوري سس سفيد 86
  2فنجان سبزيجات مخلوط سبز 120
  2فنجان سبزيجات ريشه اي 120
  2عدد سيب زميني پخته (با پوست)هر يک 200گرم 219
  150گرم گلابي يا هلو کنسروشده 146
  100گرم بستني 196
  1200ميلي ليتر شربت مخصوص 300
  1فنجان قهوه ،چاي،چاي گياهي،سفيده تخم مرغ ،1قاشق چايخوري شکر 40
 

جمع

1647
قبل از خواب  
  1فنجان شير کامل 280
  جمع کل انرژي روزانه 4870
 

صورت غذاي انرژي 6000-5000 کيلو کالري


صبحانه کيلوکالري
  آب پرتقال تازه 2/1ليوان 160
  1ليوان شير کامل 160
  2فنجان غلات ،با شير کامل،1قاشقچاي خوري شکر 714
  100گرم گوشت کباب شده 238
  100گرم سوسيس کباب شده 217
  100گرم گوجه فرنگي کباب شده 15
  2تخم مرغ نيمرو 119
  3تکه نان سبوس دار ،کره کم چربي ،عسل50گرم 526
 

جمع

2149
نا ها ر  
  2ساندويچ سالاد 440
  1ماست کم چربي 89
  1عدد سيب ،1عدد موز 260
  1ليوان شير کامل 160
 

جمع

949
عصرانه(ميان وعده بعد از ناهار)  
  1ليوان شير کامل 160
  1رول پنير 476
 

جمع

636
شام  
  2فنجان سوپ 190
  200گرم ماهي پخته شده 397
  100گرم نخود فرنگي 26
  100گرم ذرت شيرين 55
  200گرم سالاد ميوه تازه 200
  200گرم بستني 309
  1200 ميلي ليتر شربت مخصوص 300
  1فنجان قهوه ،چاي،چاي گياهي،سفيده تخم مرغ با 1قاشق غذا خوري شکر 40
 

جمع

2150
 

جمع کل انرژي روزانه

5886
نکته : يک رژيم غذايي خوب، يک ورزشکار متوسط را موفق و برجسته نمي کند. اما يک رژيم غذايي ضغيف، يک ورزشکار خوب را متوسط مي کند.

تا زماني که از هر يک از اين گروههاي غذايي به مقدار کم استفاده نماييد اشکالي وجود ندارد ولي استفاده بيش از اندازه هر يک به سلامتي شما لطمه خواهد زد.

جدول وزن ايده آل مردان (بدون لباس)

بلندي قد بدون کفش
(سانتيمتر)
استخوان بندي قوي
(کيلوگرم)
استخوان بندي متوسط
(کيلوگرم)
استخوان بندي ضعيف
(کيلوگرم)
157.5 63.5 58 53.1
160 65.9 59.9 54.9
162.5 67 61.7 56.7
165 69.8 63.9 58.5
167.5 72.5 66.1 60.3
170 74.7 68 62.5
172.5 76.5 69.7 64.3
175 78.3 71.6 66.1
177.5 80.1 73 67.5
180 82.3 75.1 69.3
182.5 84.6 77 71.1
185 86.4 78.8 72.9
187.5 87.8 80.1 74.3

جدول وزن ايده آل بانوان (بدون لباس)

بلندي قد بدون کفش
(سانتيمتر)
استخوان بندي قوي
(کيلوگرم)
استخوان بندي متوسط
(کيلوگرم)
استخوان بندي ضعيف
(کيلوگرم)
150 53.1 49 45.4
152.5 54.4 50.4 46.8
155 56.2 51.8 48.1
157.5 57.6 53.9 49.5
160 59.4 54.9 50.9
162.5 60.8 56.3 52.2
165 62.5 58 54
167.5 63.9 59.4 55.3
170 65.7 61.2 56.7
172.5 68 63 58.5
175 70.2 64.8 59.9
177.5 72.8 66.6 61.7
180 74.7 68.4 63.5

نوشته شده توسط Armin در 11:55 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

اصطلاحات تنیس

ace  امتياز سرويس 
ad court زمين سرويس سمت چپ
ad(advantage) امتياز برتري
all مساوي 
alley حاشيه اضافي زمين (در بازي دوبل)
American twist سرويس چرخشي
Approach shot ضربه تهاجمي به تور 
backboard ديوار تمرين تنيس 
backcourt پشت خط انتهاي زمين
backhhand بك هند, ضربه با پشت راكت
backroom محوطه بين خط پاياني و ديوار
backspin (underspin) چرخش توپ به عقب ، پيچ زير
backstop حصار سيمي 
backswing تاب اوليه راكت ( به سمت عقب )
ball boy(ball girl) توپ جمع كن (پسر - دختر)
ball toss پرتاب توپ به هوا براي زدن سرويس 
baseline خط انتهاي زمين
baseline game بازي در انتهاي زمين 
baseliner بازيگر انتهاي زمين 
baselinesman خط نگه دار خط عرضي 
block volley ضربه هوايي (والي) بدون حركت راكت ( بلوكه كردن توپ ) 
break برگرداندن سريع سرويس 
break point امتياز پاياني 
butt قسمت انتهاي راكت
center strap ( center strop ) نوار پهن تور 
centermark خط سرويس در انتهاي زمين
chalk پودر گچي خط كشي 
change-over تعويض زمين 
cheat موضعگيري براي دفاع 
chop ضربه بريده 
clay زمين تنيس خاک رس
club player بازيگن باشگاهي 
conditioning بدن سازي ( خاص تنيس ) آمادگي جسماني
contact point نقطه تماس راكت با توپ 
court زمين تنيس (طول23/70, عرض 10/95 متر)
court surface پوشاننده سطح زمين تنيس (انواع زمين تنيس)
court tennis زمين تنيس 
cover آمادگي 
crosscourt shot ضربه به سمت مخالف 
cut كات, توپ قوسدار کوتاه
defending shampion مدافع عنوان قهرماني 
defensive lob توپ بلند و عميق در بازي دفاعي 
deliver فرستادن توپ به هدف 
deuce ديوس: برابر در امتياز 40
deuce court زمين سرويس سمت راست
Devis Cup جام بين المللي ديويس
dink ضربه آهسته 
double foult خراب كردن پي در پي دو سرويس 
doubles بازي دوبل (دو به دو ) ، مسابقه چهار نفره ( بازي دونفره)
drills تمرين ، الگوی تمرينی
drive ضربه محكم
drive-volley ضربه هاي پي در پي كوتاه و مستقيم
drop shot جاخالي ، ضربه کوتاه جلوی تور
drop volley جاخالي ، ضربه کوتاه يکضرب جلوی تور
face صفحه راكت ، سطح زه کشی شده راکت 
fast courts نوعي پوشش زمين كه سرعت توپ را بيشتر و قوس آنرا كوتاه تر مي كند مثل چوب و چمن
fault خطا
fifteen(15) نخستين امتياز گيم 
finish پايان چرخش 
fitness تناسب اندام
flat backswing آماده كردن راكت در پشت سر براي چرخش (سوئينگ) 
followthrough حركت پاياني چرخش پس از ضربه زدن به توپ
foot fault خطاي  پاي سرويس 
footwork جركت صحيح پا براي زدن بهترين ضربه 
forcing shot ضربه اي كه حريف را وادار به دفاع كند
forehand فورهند : ضربه با روي راكت
former shampion قهرمان سابق 
forty(40) سومين امتياز در يك گيم
frame بخشي از راكت كه زه در آن قرار دارد
gallery جايگاه تماشاگران 
game  گيم ( واحد شمارش هر دوره بازي )
game point گيم پوينت (امتياز پاياني گيم )
garbage جاخالي
get برگشت عالي توپ
grass زمين چمن
grip شكل خاص گرفتن دسته راكت ، دسته راكت ، نوار دسته راكت
grip change تغيير موقعيت گرفتن دسته راكت 
grip size اندازه قطر دسته راكت 
groundstroke ضربه پس از برخورد توپ با زمين (ضربات عادی زميني) 
gut زه راكت
hack ضربه ناشيانه 
hacker تنيسور ضعيف
half-court line خط زير تور 
half court قسمت سرويس زمين 
head سر راكت 
hip rotation حركت باسن در  چرخش (چرخش باسن)
kick serve (kiker) سرويس پيچشي 
kill (kill shot) سرويس بدون بازگشت 
lawn tennis تنيس  روي چمن
let تکرار ( اعلام بجا زدن )
line call اعلام  خط نگهدار
lineball داخل (توپ روی خط)
linesman خط نگه دار مرد 
lineswoman خط نگهدار زن 
lob لوب: توپ قوسدار بلند
lollipop ضربه آسان 
long توپ بلند به اوت 
loop drive ضربه يا پيچش زياد نزديگ تور حريف 
love امتياز صفر
love set بازنده محض (بدون حتي يك گيم برنده )
match point مچ پوينت : آخرين امتياز بازی
mixed doubles دونفره مختلط
net نت : توپ را به تور زدن 
net play بازي نزديك تور 
netball توپ گدايي (كه پس از برخورد با لبه توربه زمين مي افتد)
netcord umpire(net-cord judge) داور تور 
netman تنيس باز نزديک تور
no-man's land منطقه بين خط سرويس و  خط پايان 
not up دبل 
on guard آماده براي توپ گيري 
one-handed backhand بك هند يك دست 
open stance ايستادن باز
out اوت 
overhand(overhead) آبشار 
overhead smash ضربه از بالاي سر ( پاسخ ضربه لوب )
pass(passing shot) ضربه دور از دسترس 
place جاخالي 
placement جاخالي 
poach گرفتن توپ هم تيمي (دزديدن توپ در مسابقه دو نفره)
point پوينت: كوچكترين واحد شمارش بازي 
pop-up ضربه قوسي بلند از نزديك تور 
powe game  بازي قدرتي 
press قاب راكت 
push ضربه فشاري 
put away(smash) اسمش : آبشار
quarter final يك چهارم نهايي 
rally تبادل ضربات ميان بازيكنان 
ready position آمادگي براي زدن هر ضربه 
semi-finals نيمه نهايي 
senior بازيگر سالمند
serve سرو زدن
service سرويس 
service ace امتياز سرويس 
service box محدوده سرويس 
service court محل فرود سرويس 
service line خط محدوده سرويس 
set يك دور مسابقه (مجموع هر شش گيم) 
set point ست پوينت : آخرين امتياز 
setter (set) يك مسابقه 
shot ضربه 
singles مسابقه انفرادي 
smash اسمش : آبشار
smasher آبشار زن 
speciality shots ضربه هاي خاص (مانند آبشار ، لوب ، جاخالي و …) 
sportface چمن مصنوعي 
stop volley جاخالي ( ضربه کوتاه يکضرب )
string زه راكت
stroke ضربه با كنترل 
swing from one'sheels ضربه هاي قدرتي 
T منطقه وسط زمين 
tactics تاكتيك بازي 
tape نوار بالاي تور 
team tennis بازيهاي مختلف تنيس 
tennis elbow آسيب آرنج 
tennis grip طرز گرفتن راكت 
tennist تنيسور 
tension كشيدگي ( سفتي ) زه راكت
thirty(30) دومين امتياز گيم 
throat قسمت اتصال دسته به سر راكت 
tie مسابقه بين دو تيم 
tie-break(tie-breaker) تاي برك : بهم خوردن وضع مساوي 
tour يك دوره مسابقه 
tournament مسابقات قهرماني 
two-handed backhand بك هند با دو دست 
umpire(ump) داور خط 
up and back بازيگران عقب و جلو ( در بازي دوبل ) 
vall اعلام امتياز
vannon ball سرويس چكشي 
vertical face زاويه عمودي صفحه راكت نسبت به زمين هنگام ضربه
volley رفت و  برگشت توپ بدون برخورد به زمين
volleyer زننده توپ در هوا ( قبل از برخورد توپ با زمين )
Wimbledon جام بين المللي ويمبلدون
winner ضربه بدون بازگشت 
wood shot ضربه با قسمت چوبي راكت 
closed face موقعيت صفحه راكت با زاويه بسته
open face موقعيت صفحه راكت با زاويه باز
نوشته شده توسط Armin در 11:49 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

قوانين و مقررات بازي تنيس

ماده 1 زمين بازي انفرادي
زمين بازي مستطيلي است بطول 77/23 متر به عرض 23/8 متر. زمين توسط توري كه از يك سيم با طناب به قطر حداكثر 8/0 سانتيمتر آويزان است، به دو نيمه تقسيم مي‏گردد. انتهاي اين سيم با طناب بايد به بالاي دو پايه در دو سوي تور متصل گردد يا از روي آن گردانيده شود. قطر مقطع پايه استوانه‏اي يا اصلاح مقطع پايه مكعب مستطيل شكل نبايد بيش از 15 سانتيمتر بيشتر باشد. مركز مقطع پايه ها مي‏بايد در فاصلة 914/0 متري از زمين بازي واقع شود و ارتفاع پايه ها بايد به گونه‏اي تنظيم گردد كه قسمت بالاي سيم نگهدارنده تور در ارتفاع 07/1 متري از سطح زمين واقع شود در صورتي كه از زمين مشترك براي «دوبل» (به مادة 34 رجوع شود) وانفرادي استفاده شود بايد تور را توسط دو پايه كه پايه هاي بازي انفرادي ناميده مي‏شوند، در ارتفاع 07/1 متري نگاهداشت. مركز مقطع اين پايه ها كه قطر و به اصلاح مقطع آنها نبايد بيش از 5/7 سانتيمتر باشد در هر طرف در فاصلة 914/0 متري از زمين انفرادي واقع مي‏گردد. تور بازي را بايد چنان كشيد كه فضاي مابين دو پايه را كاملاً پر كند و شبكه‏ هاي تور به اندازه‏اي كوچكتر در نظر گرفته مي‏شوند كه مانع عبور توپ شود. ارتفاع تور در وسط پايه 914/0 متر باشد لذا تور در اين قسمت توسط كمربندي كاملاً سفيد كه عرض آن بيش از 5 سانتيمتر نباشد محكم در ارتفاع مورد نظر نگاهداشته مي‏شود. نواري كاملاً سفيد كه عرض آن بيش از 5 سانتيمتر و در فاصلة مساوي در بين دو خط كناري و به موازات آنها كشيده مي‏شود. خط انتهائي در طرف داخلي زمين توسط علامت مركزي به طول 10 سانتيمتر و عرض 5 سانتيمتر در امتداد فرضي خط مركزي سرويس است و به دو بخش تقسيم مي‏شود. علامت مركزي در هر طرف زمين بر خطوط انتهائي عمود ومتصل است. از كليه خطوط ديگر نبايد از 5/2 سانتيمتر كمتر و از 5 سانتيمتر بيشتر باشد، به استثناء خط انتهائي كه نبايد بيشتر از 10 سانتيمتر عرض داشته باشد. در تمام اندازه‏گيريها بايد لبه خارجي خطوط را در نظر گرفت. رنگ تمام خطوط بايد يكنواخت باشد. استفاده از رنگهاي سفيد و يا زرد و نشانه‏هاي تبليغاتي يا هر چيز ديگري كه در دو انتهاي زمين قرار داده شده، غير مجاز است. استفاده از رنگهاي روشن تنها در صورتي مجاز است كه در اين امر در ديد بازيكنان اختلالي ايجاد نكند.
اگر نشانه‏هاي تبليغاتي بروي صندلي خط نگهدارنده دو انتهاي زمين نشسته‏اند، قرارداده شود، اين نشانه‏ها بايد فاقد رنگهاي سفيد و زرد باشند. از رنگهاي روشن در صورتي مجاز است كه اختلال در ديد بازيكنان ايجاد نكند.
1- basiline
2- Side- line
3- Service- line
4- Centerservice- line
5- Service courts
6- Center mark
تبصره:
در مسابقات «جام ديويس» و يا ديگر مسابقات رسمي قهرماني فدراسيون بين المللي تنيس بايد فاصله‏اي در پشت خطوط انتهائي در نظر گرفت كه كمتر از 4/6 متر نباشد و در طرف خارجي خطوط كنار هم بايد فاصله‏اي در نظر گرفت كه كمتر از 66/3 متر نباشد. مي‏توان صندلي خط نگهداران را در صورتيكه بيشتر از 914/0 متر بداخل اين فضاها پيشروي نكرده باشند. در فاصله 4/6 متر از خطوط انتهائي در فاصلة 66/4 متر از خطوط كناري قرار دارد.
(ابتداي صفحه)
ماده 2 اجزائ ثابت زمين
اجزاء ثابت زمين نه تنها در برگيرندة تور، پايه هاي زمين انفرادي طناب يا سيم نگهدارندة تور- نوار تور و كمربند نگهدارندة تور است، بلكه در صورت وجود، شامل موانع انتهائي و كناري جايگاهها، صندليهاي ثابت يا قابل نقل و انتقال پيرامون زمين بازي، افراد اشغال كنندة صندليها، كليه ديگر اجزاء ثابت در پيرامون و يا بالاي زمين بازي، داور، داور تور، داور خطاي پا، خط نگهداران توپ جمع كنها البته در هنگامي كه جاي مقر خود حضور دارند، نيز مي‏گردد.
تبصره:
در تأمين اهداف اين ماده بايد متذكر شد كه مفهوم لغت داور در برگيرندة داور، افرادي كه به آنها در بين بازي مكان مشخص اعطاء شد و كليه افرادي مي‏شود كه جهت همكاري با داور در جريان مسابقه برگزيده شده باشند.
(ابتداي صفحه)
ماده 3 توپ تنيس
سطح بيروني توپ بايد يكنواخت و برنگ سفيد يا زرد باشد، اگر روي توپ درزي وجود داشته باشد، اين محل نبايد بصورت دوخته و به شكل بخيه باشد. قطر توپ بايد بيش از 35/6 سانتيمتر و كمتر از 67/6 سانتيمتر باشد و وزن آن بايد بيش از 7/56 گرم و كمتر از 5/58 گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصلة 254 سانتيمتر بر روي يك سطح بتوني بايد بيش از 135 سانتيمتر و كمتر از 147 سانتيمتر باشد تحت فشار 165/8 كيلو گرم توپ بايد دچار فرورفتگي بداخل به ميزان بيش از 56/0 سانتيمتر و كمتر از 74/0 سانتيمتر در قسمت جلوئي و فرورفتگي به ميزان بيش از 89/0 سانتيمتر و كمتر از 08/1 سانتيمتر در قسمت پشتي شود. ارقام گفته شده در مورد اين فرورفتگيها بايد ميانگين خواندن جدا از هم ارقام در هر يك از سه محور توپ باشد و در هر مورد اختلاف بين دو بار خواندن ارقام نبايد بيش از 08/0 سانتيمتر گردد. براي بازي در ارتفاع بيش از 1219 متر از سطح دريا مي‏توان از دو نوع ديگر توپ استفاده نمود. توپ اول تمام مشخصات پيش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بيش از 93/121 سانتيمتر و كمتر از 135 سانتيمتر است و فشار داخلي آن بيش از فشار خارج آن است. اين نوع توپ مرسوم است به «توپ پر فشار» توپ نوع دوم تمام مشخصات پيش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بيش از 135 سانتيمتر و كمتر از 147 سانتيمتر است و فشار داخلي تقريباً برابر فشار خارجي است اين توپ به منظور تطبيق بايد براي مدت 60 روز يا بيشتر در همان ارتفاع مورد نظر جهت انجام مسابقه قرار گيرد. به اين توپ معمولاً واژه توپ فشار صفر و يا توپ بدون فشار اطلاق مي‏گيرد.
تمام آزمايشات در مورد جهش توپ اندازه و ميزان فرورفتگي بايد مطابق قوانين و ترتيبهاي معين شده در ضميمه 1 صورت گيرد.
1- Pressurised Ball
2- Zero-Pressure
3-Non-Pressrised
(ابتداي صفحه)
ماده 4- راكت تنيس
راكتهائي كه از مشخصات ذيل پيروي نكنند جهت بازي مطابق مقررات تنيس، مورد تأئيد نمي‏باشند.
الف) قسمتي از راكت كه در انجام ضربه مورد استفاده قرار مي‏گيرد بايد تخت باشد و از يك شبكه زه درهم شده متصل به قاب راكت تشكيل مي‏گردد. زه‏ها در محل تلاقي بازه‏هاي مجاور به تناوب از رو و زير به يكديگر مي‏پيوندند و به هم تافته مي‏شوند. در مجموع اين شبكة زه بايد يكدست باشد و بخصوص تراكم اين شبكه در قسمت مركز نبايد كمتر از ساير قسمتها باشد. زه‏ها بايد عاري از هر گونه اضافات و اتصالات جنبي باشند مگر آنچه كه جهت پيشگيري و محدود كردن فرسودگي و پارگي و يا لرزش بكار رود كه بايد اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمين اهداف فوق را داشته باشد.
ب) طول راكت كه دسته را نيز شامل مي‏شود بايد عاري از هر گونه اضافات و اتصالات جنبي باشد مگر آنچه كه جهت پيشگيري به محدود كردن فرسودگي، پارگي، لرزش و آنچه كه جهت تقسيم وزن بكار رود كه در اين صورت بايد اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمين اهداف فوق را داشته باشد.
و) قاب راكت كه شامل دسته نيز مي‏شود و زه‏ها بايد عاري از هر گونه وسيله‏اي باشند كه توانائي انجام تغيير عمده و مشخص و يا تغيير در تقسيم وزن در راكت: در هنگامي كه توپ در گردش است را امكان پذير نمايد. فدراسيون بين المللي تنيس در اين مورد كه آيا راكت نمونه و مدل اوليه راكت از شرايط فوق‏الذكر تبعيت مي‏كند و آيا راكت مورد تأئيد است يا خير تصميم‏گيرنده است. چنين تصميم‏گيري ممكن است بنا به ابتكار خود فدراسيون بين المللي تنيس و يا بدرخواست افراد ذينفع ماننذ بازيكن، كمپاني سازندة تجهيزات وسايل و يا سازمان ملي تنيس هر كشور و يا اعضاي آنها صورت پذيرد. چنين تصميم‏گيريها و درخواستها مي‏بايست مطابق قواعد و ترتيبات مرسوم فدراسيون بين المللي تنيس براي بررسي درخواستها و جهت دادن پاسخ صورت پذيرد كه نسخه‏هائي از روند اجراي كار را مي‏توان از دفتر معاونت اداري دريافت نمود.
مورد اول- آيا مي‏توان از بيش از يك شبكة زه در قسمت ضربه زنندة راكت استفاده نمود؟
پاسخ: خير- قانون به وضوح اشاره به يك شبكه مي‏كند و نه شبكه‏هائي از رده‏هاي درهم تنيده.
مورد دوم- اگر زه‏ها در بيش از يك سطح قرار داشته باشد، آيا مي‏توان شبكة زه در كل تخت و يكدست دانست؟
پاسخ: خير
مورد سوم- آيا مي‏توان از وسايلي كه موجب كاهش لرزش مي‏شوند در روي راكت و كجا بايد قرار داد؟
پاسخ: بلي- اما اين وسايل را فقط مي‏توان در خارج از شبكة بهم تافته زه قرار داد.
مورد چهارم- در هنگاميكه توپ در گردش است. بطور اتفاقي زه راكت بازيكني پاره مي‏شود آيا بازيكن مجاز به ادامه بازي با چنين راكتي است؟
پاسخ: بلي.
(ابتداي صفحه)
ماده 5- زننده سرويس و دريافت كننده سرويس
بازيكنان بايد در دو سوي تور قرار بگيرند. بازيكني كه در ابتدا با ضربة خود توپ را به گردش در مي‏آورد «زننده سرويس» و فرد ديگر «دريافت كننده سرويس» ناميده مي‏شوند.
مورد اول- اگر بازيكني در ضمن زدن ضربه از خط فرضي امتداد تور عبور كند، امتياز از دست مي‏دهد؟
الف) قبل از ضربه زدن به توپ
ب) پس از ضربه زدن به توپ
پاسخ: در صورتي كه بازيكني وارد محدودة خطوط احاطه كنندة زمين حريف شود، در هيچيك از موارد فوق با عبور از خط فرضي امتياز از دست خواهد داد (مادة بيست) در مورد مانع شدن از اجراي ضربه حريف مي‏تواند خواستار تصميم‏گيري داور مطابق مادة 21 و 25 شود.
مورد دوم- زننده سرويس ادعا مي‏كند كه دريافت كنندة سرويس بايد در محدوة خطوط زمين خود قرار بگيرد، آيا چنين امري ضروري است؟
پاسخ: خير- دريافت كنندة سرويس مي‏تواند در هر جاي دلخواه در زمين مربوطه قرار گيرد
(ابتداي صفحه)
ماده 6- انتخاب زمين و سرويس
در گيم اول حق انتخاب زمين و حق سرويس كنندة يا دريافت كنندة سرويس بودن به قيد قرعه مشخص مي‏گردد. برندة قرعه حق انتخاب را دارد و يا مي‏تواند از حريف خود بخواهد يكي از موارد زير را انتخاب كند.
الف) سرويس كننده و يا دريافت كنندة سرويس بودن كه در اين صورت بازيكن ديگر بايد زمين را انتخاب كند.
(ابتداي صفحه)
ماده 7- سرويس
اجراي ضربه سرويس بايد تحت شرايط زير صورت پذيرد. درست قبل از شروع ضربه سرويس كننده بايد با پاهاي متوقف در پشت خط انتهاي (در لبة خارجي خط كه نسبت به تور دور است) بايستد در محدوده‏ هاي بين امتداد فرضي علامت مركزي تا خط كناري سپس سرويس در لحظه برخورد توپ و راكت پايان يافته تلقي مي‏شود. بازيكني كه فقط يك دست داشته باشد، مي‏تواند توپ را با ضربه راكت به هوا پرتاب كند و سپس سرويس را انجام دهد.
مورد اول- آيا سرويس كننده در بازي انفرادي حق ايستادن در محدودة پشت خط انتهاي زمين بين خط كناري بازي دوبل را دارد.
مورد دوم- اگر بازيكني در هنگام زدن سرويس دو يا چند توپ را به جاي يك توپ به هوا پرتاب كند، آيا خطا كرده است؟
پاسخ: خير- بايد اعلام بجا شود اما چنانچه اين عمل را عمدي تلقي كند مي‏تواند مطابق قوانين ماده 21 عمل كند.
(ابتداي صفحه)
ماده 8 خطاي پا
الف) سرويس كننده در حين اجراي ضربه:
الف-1) جاي خود را با راه رفتن يا دويدن تغيير ندهد. حركت اندك‏ پاها كه عملاً اثري بر محل اصلي سرويس كننده نگذارد به عنوان تغيير محل به وسيله راه رفتن يا دويدن تلقي نمي‏گردد.
الف-2) نبايد با هيچيك از پاها ناحيه‏اي به جز محدودة پشت خط انتهاي زمين در فاصله‏اي بين امتداد فرضي علامت مركزي تا خط كناري را لمس كند.
ب) منظور از كلمة پا قسمتي از پا، از قوزك به پائين است.
(ابتداي صفحه)
ماده 9- اجراي ضربة سرويس
الف) براي اجراي ضربة سرويس، سرويس كننده بايد به تناوب در پشت نيمه راست و چپ زمين خود قرار گيرد. در هر گيم ابتدا بايد از نيمه راست ضربه سرويس اجرا شود. اگر سرويس از نيمه اشتباه مشخص نگردد، تمام بازيهاي انجام يافته با سرويس يا سرويس‏هاي زده شده از جهت اشتباه به قوت خود باقي مي‏ماند ولي اشتباه در محل اجراي سرويس به محض تشخيص بايد تصحيح شود.
ب) توپ سرويس شده بايد پس از عبور از روي تور با زمين يا خطوط محدوه كار سرويس زمين حريف كه بصورتي مورب در نيمه ديگر زمين نسبت به محل سرويس قرار دارد، برخورد كرده و بعد توسط دريافت كنندة سرويس برگشت داده شود.
(ابتداي صفحه)
ماده 10 خطاي سرويس
سرويس، خطا محسوب مي‏گردد چنانچه:
الف) سرويس كننده از قوانين مواد 7-8 يا 9 (ب) تخطي نمايد.
ب) اگر در زدن سرويس توپ به راكت برخورد نكند.
ج) اگر توپ سرويس شده قبل از اصابت به زمين به اجزاء دائمي زمين بجز(تور، كمربند تور، نوار تور) برخورد نمايد.
مورد اول- بعد از پرتاب توپ بالا به عنوان مقدمه انجام ضربه سرويس، سرويس كننده تصميم به نزدن توپ مي‏گردد و در عوض آن را با دست مي‏گيرد،آيا اين كار خطا محسوب مي‏گردد؟
پاسخ: خير
مورد دوم- هنگام زدن سرويس در بازي انفرادي داخل يك زمين بازي دوبل كه داراي پايه هاي زمين انفرادي است، توپ به پايه زمين انفرادي برخورد مي‏كند و بعد در كادر صحيح سرويس فرود مي‏آيد. آيا اين خطا محسوب مي‏گردد و يا بايد اعلام بجا شود؟
پاسخ: در سرويس، خطا محسوب مي‏گردد زيرا پايه هاي بازي انفرادي، پايه هاي زمين دوبل و بخشي از تور يا نوار تور مابين آنها جزء اجزاء دائمي زمين محسوب مي‏گردند. (طبق ماده 2 و 10 و با توجه به تبصره ماده 24)
ب) انتخاب زمين كه در اينصورت بازيكن ديگر حق انتخاب سرويس كننده يا دريافت كننده سرويس بودن را دارد
مورد اول- آيا بازيكنان در صورت با تأخير افتادن يا بحالت تعليق درآمدن بازي قبل از شروع آن حق انتخاب مجدد را دارند؟
پاسخ: بلي- نتيجة قرعه كشي به قوت خود باقي است اما حق انتخاب مجدد در رابطه با زمين يا سرويس وجود دارد.
(ابتداي صفحه)
ماده 11- سرويس دوم
بعد از اعلام «خطاي سرويس» (چنانچه خطاي اول باشد) بازيكن بايد از همان زمين كه سرويس خطا انجام داده اقدام به زدن سرويس كند مگر آنكه سرويس از نيمة اشتباه زده شده بايد كه در اين صورت طبق ماده (9) سرويس كننده حق زدن تنها يك سرويس از پشت نيمه ديگر زمين را دارد.
مورد اول- بازيكن از نيمه زمين سرويس مي‏كند. او امتياز را از دست مي‏دهد و سپس ادعا مي‏كند كه بخاطر اجراي سرويس از نيمه اشتباه زمين، خطا صورت گرفته است.
پاسخ: امتياز به قوت خود باقي است و سرويس بعدي بايد با توجه به امتيازات از نيمه صحيح زمين زده شود.
مورد دوم- (امتياز برابر 15 است) و سرويس كننده به اشتباه از طرف چپ زمين سرويس مي‏كند. او برنده امتياز مي‏شود سپس از طرف راست سرويس مي‏زنند و خطاي سرويس مي‏كند. در اين موقع اشتباه در امكان (براي سرويس آشكار مي‏شود) آيا امتياز قبلي به قوت خود باقي مي‏ماند؟ سرويس بعدي او از كدام نيمه زمين بايد زده شود.
پاسخ: امتياز قبلي به قوت خود باقي مي‏مامند. سرويس بعدي بايد از نيمه چپ زمين زده شود. حساب امتيازات (15/30) است و سرويس كننده يك سرويس خطا زده است.
(ابتداي صفحه)
ماده 12- زمان اجراي سرويس
سرويس كننده تا زماني كه دريافت كنندة سرويس آماده نباشد نبايد سرويس كند. اگر دريافت كننده سعي به بازگشت توپ نمايد بعنوان آماده بودن تلقي مي‏گردد. اگر چنانچه دريافت كننده سرويس فرود نيامده خطا اعلام كند.
(ابتداي صفحه)
ماده 13 قانون اعلام «بجا»
در تمام مواردي كه با توجه به قوانين و يا بعلت هر گونه مداخله‏اي در بازي اعلام «بجا» ضروري مي‏شود يكي از موارد زير مي‏بايد مصداق يابد:
الف) هنگاميكه «بجا» در رابطه با سرويس اعلام مي‏گردد فقط همان سرويس بايد تكرار شود.
ب) اعلام «بجا» در هر شرايط ديگر موجب تكرار كامل آن امتياز مي‏گردد.
مورد ا- اختلال در انجام سرويس توسط عاملي خارج از قوانين مشروحه در ماده (14) صورت مي‏گيرد. آيا تنها همان سرويس بايد تكرار شود؟
پاسخ: خير- كل آن امتياز بايد دوباره بازي شود.
مورد 2- اگر توپي در حين بازي پاره شود، آيا بايد اعلام «بجا» كرد؟
پاسخ: بله
(ابتداي صفحه)
ماده 14- قانون بجا در سرويس
در سرويس هنگامي اعلام بجا مي‏شود كه:
الف) توپ سرويس شده صحيحي به تور، كمربند يا نوار تور برخورد كند و يا توپ بعد از برخورد با تور، كمربند تور يا نوار تور به دريافت كننده يا به هر چيزي كه پوشيده يا به همراه دارد، قبل از برخورد با زمين اصابت كند.
ب) اگر زماني كه دريافت كننده سرويس آماده نباشد سرويس زده شود يا سرويس خطائي انجام شود.
(رجوع به ماده 12 شود). در صورت اعلام «بجا» سرويس زده شده به حساب نمي‏آيد و بايد مجدداً سرويس كرد اما سرويس بجا موجب عدم احتساب سرويس خطاي قبلي نخواهد شد و سرويس خطا به قوت خود باقي مي‏ماند.
(ابتداي صفحه)
ماده 15- ترتيب اجراي سرويس
در پايان گيم اول دريافت كننده زننده سرويس سرويس بعدي مي‏گردد و اين ترتيب متناوباً در تمامي گيمهاي بعدي بازي اجرا خواهد شد اگر بازيكني خارج از نوبت سرويس كند. بازيكني كه نوبت سرويس او بود، به محض مشخص شدن اشتباه بايد سرويس كند اما تمامي امتيازات قبل از كشف اشتباه محسوب مي‏گردد اگر قبل از مشخص شدن اشتباه، گيم به پايان برسد، ترتيب سرويس به صورت تغيير يافته ادامه خواهد يافت
(ابتداي صفحه)
ماده 16- زمان تعويض زمين
بازيكنان در پايان گيم‏هاي اول، سوم و به همين ترتيب در تناوبهاي بعدي و در پايان هر ست زمين را عوض مي‏كنند مگر اينكه مجموع تعداد گيمها در آن ست زوج باشد كه در اين صورت تعويض زمين تا پايان گيم اول ست بعدي صورت نمي‏پذيرد و ترتيب صحيح دنبال نشود، بازيكنان بايد به محض كشف اشتباه ترتيب صحيح را دنبال كنند.
(ابتداي صفحه)
ماده 17- توپ در گردش
از لحظه‏اي كه سرويس زده مي‏شود توپ در گردش خواهد بود و به غير از مواردي كه خطا يا «بجا» اعلام گردد. توپ تا زمان اعلام امتياز بايد در گردش بماند.
مورد 1- بازيكن جواب سرويس را صحيح نمي‏دهد. اعلام خطا نمي‏شود و توپ در گردش مي‏ماند. آيا حريف مي‏تواند بعداً و پس از خاتمه تبادل توپ مدعي امتياز مربوطه شود؟
پاسخ: خير- اگر بازيكنان بعد از وقوع خطا به بازي ادامه دهند كسي نمي‏تواند مدعي امتياز براي آن خطا گردد بشرط آنكه حريف از اينكار باز داشته نشده باشد.
(ابتداي صفحه)
ماده 18- ثبت امتياز به نفع زننده سرويس
سرويس كنندة زماني امتياز مي‏گيرد كه:
الف) توپ سرويس شده (به شرط آنكه طبق ماده 14 «بجا» نباشد) قبل از برخورد با زمين به دريافت كننده سرويس هر آنچه پوشيده يا به همراه دارد برخورد نمايد.
ب)دريافت كننده سرويس مطابق ماده 20 امتياز را از دست بدهد.
(ابتداي صفحه)
ماده 19- ثبت امتياز به نفع دريافت كننده سرويس
دريافت كننده زماني امتياز مي‏گيرد كه:
الف) سرويس كننده دوبار پشت سر هم سرويس خطا بزند.
(ابتداي صفحه)
ماده 20- مواردي كه سبب از دست دادن امتيازات مي‏گردد.
بازيكني امتياز از دست ميدهد كه:
الف) قبل از اينكه توپ دو بار به زمين بخورد قادر به برگرداندن بدون واسطه توپ از روي تور نشود (مگر طبق ماده 24 الف يا ج )
ب) بازيكن توپ را به صورتي برگرداند كه به زمين يكي از اجزاء ثابت زمين و يا هر چيز ديگر خارج از محدود خطوط در برگيرنده زمين حريف برخورد كند (بجز موارد ذكر شده در ماده 24 الف يا ج).
ج) بازيكن توپ را حتي اگر در خارج از محدوده خطوط زمين والي كند ولي موفق به بازگرداندن صحيح توپ نشود .
د) در برگشت دادن توپ عمداً توپ را با راكت مي‏گيرد و يا حمل مي‏كند و يا عمداً به توپ پيش از يكبار ضربه مي‏زند .
ه) بازيكن يا راكت بازيكن (در دست بازيكن يا به هر صورت ديگر) يا هر چيزي كه پوشيده يا به همراه دارد به تور، پايه هاي زمين، پايه هاي زمين انفرادي طناب يا سيم نگهدارنده تور، كمربند تور، نوار و يا زمين واقع در محدوده خطوط زمين حريف در زمان گردش توپ، برخورد نمايد.
و) بازيكن توپ را قبل از عبور از تور والي كند.
ز) توپ در گردش به بازيكن يا هر چيزي كه پوشيده يا به همراه دارد بجز راكت كه در دست يا دستهاي بازيكن باشد برخورد نمايد.
ح) بازيكن با پرتاب راكت به توپ ضربه بزند.
ط) بازيكن به عمد و به صورت مشخص شكل و حالت راكت را در حين آنكه توپ در گردش است تغيير دهد.
مورد1- در هنگام سرويس كردن راكت از دست سرويس كننده رها مي‏شود و قبل از برخورد توپ به زمين به تور برخورد مي‏كند آيا اين حالت خطاي سرويس محسوب مي‏شود يا اينكه بازيكن امتياز را از دست مي‏دهد؟
پاسخ: سرويس كننده امتياز را از دست مي‏دهد زيرا راكت او در حاليكه توپ در گردش بوده به تور برخورد كرده است.
مورد2- در سرويس راكت از دست سرويس كننده رها مي‏شود و بعد از اصابت توپ به خارج از كادر سرويس به تور برخورد مي‏كند. آيا اين خطاست يا منجر به از دست رفتن امتياز بازيكن مي‏شود؟
سرويس به تور برخورد مي‏كند. آيا اين خطاست يا منجر به از دست رفتن امتياز بازيكن مي‏شود؟
پاسخ: اين عمل خطا محسوب مي‏گردد زيرا هنگام برخورد راكت به تور، توپ از گردش خارج شده بوده است.
×× والي: ضربه به توپ قبل از برخورد آن به زمين 1 - Volley
مورد3- فرد (الف) و (ب) در مقابل (ج) و (د) بازي مي‏كند. (الف) به (د) سرويس مي‏‏زند. (ج) قبل از برخورد توپ به زمين به تور برخورد مي‏كند سپس به علت خارج بودن سرويس اعلام خطاي سرويس مي‏شود آيا (ج) و (د) امتياز را از دست مي‏دهند.
پاسخ: اعلام خطاي سرويس اشتباه بوده است. (ج) و (د) امتياز را قبل از آنكه بتوان اعلام خطا كرد، از دست داده‏اند زيرا (ج) در حالي به تور برخورد كرده كه توپ در گردش بوده است.
«رجوع شوده به ماده 20»
مورد 4- آيا بازيكن در حالي كه توپ در گردش است مي‏تواند از روي تور به داخل زمين حريف بپرد و هيچگونه تنبيهي شامل حال او نگردد؟
پاسخ: خير- بازيكن امتياز را از دست مي‏دهد.
مورد 5- بازيكن (الف) به توپ در نزديكي تور چرخش زير مي‏دهد به طوري كه توپ به سمت (الف) باز مي‏گردد. بازيكن (ب) ناتوان از رسيدن به توپ (در زمين خود) راكت خود را پرتاب مي‏كند و توپ را به خارج از زمين (الف) مي‏زند. آيا (ب) امتياز اين بازي را مي‏گيرد يا خير؟
پاسخ: (ب) امتياز از دست مي‏دهد.
مورد 6- بازيكني كه خارج از كادر سرويس ايستاده بوسيلة توپ سرويس شده و قبل از برخورد آن با زمين مورد اصابت قرار مي‏گيرد آيا امتياز را مي‏گيرد يا از دست مي‏دهد؟
پاسخ: بازيكني كه موردئ اصابت توپ قرار گرفته امتياز را از دست مي‏دهد. مگر طبق موارد ذكر شده در ماده 14 (الف)
مورد7- بازيكني كه خارج از محدوده خطوط زمين ايستاده، توپ را والي مي‏كند و يا آن را با دست مي‏گيرد مدعي امتياز مي‏شود زيرا توپ بدون شك «خارج» بوده است.
پاسخ: او به هيچوجه نمي‏تواند مدعي امتياز شود.
(A) چنانكه توپ را بگيرد امتياز طبق ماده 20 (ز) از دست مي‏دهد.
(B) اگر والي كند توپ را به صورتي ناصحيح بازگشت دهد. طبق ماده 20 (ج) امتياز از دست مي‏دهد.
(C) اگر والي كند و به صورتي صحيح توپ را برگشت دهد بازي ادامه مي‏دهد.
(ابتداي صفحه)
ماده 21- بازيكن مانع حريف مي‏شود
اگر بازيكن اقدام به هر عملي كند كه مانع اجراي ضربه توسط حريف شود، چنانچه اين عمل عمدي باشد بازيكن امتياز را از دست مي‏دهد و اگر سهواً باشد، بايد اعلام «بجا» شود.
مورد 1- چنانچه بازيكن در حين زدن ضربه به حريف برخورد كند آيا تنبيهي شامل حال او خواهد شد؟
پاسخ: خير- مگر اينكه داور اقدامي را ضروري بداند كه در آن صورت طبق ماده 21 عمل خواهد كرد.
مورد2- اگر توپ از روي تور برگشت كند، بازيكني كه بايد به توپ ضربه بزند مي‏تواند براي زدن ضربه بروي تور، روي به داخل زمين حريف خم شود. در اين موقع اگر بازيكن حريف مانع اجراي ضربه او شود، چگونه بايد عمل كند؟
پاسخ: مطابق ماده 21 داور مي‏تواند امتياز را به بازيكني كه براي او ايجاد مزاحمت شده است، بدهند و يا اعلام «بجا» كند. (به ماده 25 رجوع شود).
مورد3- آيا مي‏توان دوبار ضربه به توپ را كه سهواً انجام مي‏شود با توجه به ماده 21، عملي كه مانع حريف مي‏شود، تلقي نمود؟
پاسخ: خير- مگر اينكه داور اقدامي را ضروري بداند كه در آن صورت طبق ماده 21 عمل خواهد كرد.
مورد 2- اگر توپ از روي تور برگشت كند، بازيكني كه بايد به توپ ضربه بزند مي‏تواند براي زدن ضربه بروي تو روي به داخل زمين حريف خم شود. در اين موقع اگر بازيكن حريف مانع اجراي ضربه او شود، چگونه بايد عمل كند؟
پاسخ: مطابق ماده 21 داور مي‏تواند امتياز را به بازيكني كه براي او ايجاد مزاحمت شده است، بدهند و يا اعلام «بجا» كند. (به ماده 25 رجوع شود).
مورد 3- آيا مي‏توان دوبار ضربه به توپ را كه سهواً انجام شود با توجه به ماده 21، عملي كه مانع حريف مي‏شود، تلقي نمود؟
پاسخ: خير
(ابتداي صفحه)
ماده22- اصابت توپ به خط
توپي كه به خط اصابت كند همانند توپيكه داخل محدوده خطوط زمين است به حساب مي‏آيد.
(ابتداي صفحه)
ماده 23-برخورد توپ به اجزاء ثابت زمين
اگر توپ در گردش بعد از برخورد با زمين و اجزاء ثابت زمين (بجز تور، پايه هايزمين، پايه هاي بازي انفرادي طناب يا سيم نگهدارنده تور، كمربند تور يا نوار تور) برخورد نمايد، امتياز به بازيكن زننده ضربه تعلق مي‏گيرد چنانچه قبل از اصابت توپ به زمين آن توپ و اجزاء ثابت زمين برخورد نمايد، امتياز به حريف زننده توپ تعلق مي‏گيرد.
مورد 1- توپ برگشت داده شده به داور يا صندلي داور و يا جايگاه برخورد مي‏نمايد. بازيكن مدعي است كه توپ در مسير ورود به داخل زمين بوده است.
پاسخ: بازيكن امتياز را از دست مي‏دهد.
(ابتداي صفحه)
ماده 24-برگشت دادن صحيح توپ
توپي كه به يكي از صور زير برگشت داده شود، صحيح است:
الف) اگر توپ به تور پايه هاي زمين انفرادي، طناب يا سيم نگهدارنده تور، كمربند يا نوار تور برخورد نمايد، به شرط آنكه از روي آنها گذشته و در داخل محدوده خطوط زمين حريف فرود آيد.
ب) اگر توپ سرويس شده يا برگشت داده شده به صورت صحيح اصابت نمايد، سپس به كمك چرخش زيري كه دارد و يا با جريان هوا جهش به عقب نمايد و به زميني كه از طرف آن آماده بازگردد و بازيكني كه نوبت ضربه اوست با عبور از بالاي تور به توپ ضربه بزند، بشرط آنكه بازيكن موارد ماده 20 را نقض نكند.
ج) اگر توپ از سمت خارج پايه ها با پايه هاي زمين انفرادي در سطحي بالاتر يا پائين‏تر نسبت به لبه تور برگشت داده شود، حتي در صورت تماس با پايه ها و پايه هاي زمين انفرادي مشروط برآنكه در داخل محدوده‏هاي خطوط زمين حريف فرود آيد.
د) چنانچه راكت بازيكني پس از زدن ضربه و برگشت ساده توپ، از روي تور عبور كند به شرط آنكه ضربه به توپ پس از عبور توپ از روي تور (به داخل زمين بازيكن) صورت گرفته باشد و توپ هم صحيح برگشت داده شده باشد.
د) اگر بازيكني بتواند توپ سرويس شده و پا در حال گردش را برگشت دهد و توپ او به توپي كه در محدوده خطوط زمين حريف قرار دارد اصابت نمايد.
تبصره:
در بازي انفرادي چنانچه جهت راستي بيشتر زمين دوبل را با پايه هاي زمين انفرادي تجهيز كرده و مورد استفاده قرار دهند، پايه تور زمين دوبل بخشهايي از تور، طناب يا سيم نگهدارنده تور و نوار تور كه خارج از پايه هاي زمين انفرادي واقع مي‏شود، هميشه به عنوان اجزاء ثابت زمين محسوب شده و جزو پايه ها يا بخشهائي از زمين انفرادي به شمار نمي‏آيد. توپي كه از زير سيم نگهدارنده تور در قسمت بين پايه هاي زمين انفرادي و پايهفاي كنار آن برگشت داده شود در صورتي كه با سيم نگهدارنده تور، تور و پايه ها تماس نبابد در محدوده خطوط زمين حريف فرود آيد، صحيح است.
مورد1- توپي كه در حال خارج شدن از محدوده زمين بازي است به پايه ه‏اي تور يا پايه هاي زمين انفرداي برخورد مي‏كند و درون محدوده خطوط زمين حريف فرود مي‏آيد آيا اين ضربه صحيح است؟
پاسخ: چنانچه سرويس باشد، خير، مطابق قانون 10 (چ) چنانچه به جز سرويس باشد، بله، مطابق قانون 24 (الف)
مورد 2- آيا ضربه بازيكني كه راكت را با دو دست نگه دارد و توپ را برگشت دهد صحيح است؟
پاسخ، بله.
مورد3- توپ سرويس شده و در حال گردش به توپي واقع در محدوده خطوط زمين بازي برخورد مي‏كند آيا در اين جا نتيجه امتياز مشخص مي‏شود؟
پاسخ: خير، بازي بايد اعلام (بجا) شود.
مورد4- آيا بازيكني در زمان گردش توپ اجازه استفاده از بيش يك راكت را دارد؟
پاسخ: خير- در تماس قوانين بصورت مفرد اشاره شده است.
مورد 5- آيا بازيكني مي‏تواند درخواست كند كه توپ يا توپها واقع در محدوده خطوط زمين حريف برداشته شوند؟
پاسخ: بله- اما نه در هنگامي كه توپ در گردش است.
(ابتداي صفحه)
ماده 25- زمانيكه بازيكن از بازي بازداشته شود
در صورتيكه بازيكن از زدن ضربه خود توسط هر عاملي كه خارج از اختيار او باشد، بجز اجزاء دائمي زمين و بجز موارد ذكر شده در ماده21، بازداشته شود و بايد اعلام «بجا» شود.
مورد1- يكي از تماشاچيان سد راه بازيكن مي‏شود و او نمي‏تواند توپ را برگشت دهد. آيا بازيكن مي‏تواند مدعي اعلام «بجا» شود؟
پاسخ: بله- چنانچه به تشخيص داور غير از اجزاء ثابت زمين با ترتيبات زمين بازي، شرايطي خارج از اختيار بازيكن مانع او شده باشد.
مورد2- همانند مورد 1 اختلالي در بازيكن پيش مي‏آيد و داور اعلام «بجا» مي‏نمايد. اگر سرويس كننده در هنگام به گردش انداختن توپ يك سرويس خطا زده باشد، آيا او محق به اجراي دو سرويس است؟
پاسخ: بله- از آنجائيكه توپ در گردش بوده است طبق مقررات، «بازي» ونه فقط آن ضربه، تكرار مي‏شود.
مورد 3- آيا بازيكن مطابق ماده 25 مي‏تواند به جهت آنكه تصور مي‏كرده حريف او از بازي بازداشته شده و بنابراين انتظار پاسخ او نمي‏گرفته مدعي اعلام «بجا» شود؟
پاسخ: خير
مورد4- آيا چنانچه توپ در گردش با توپ ديگري در هوا برخورد كند، اين ضربه صحيح محسوب مي‏گردد؟
پاسخ: بايد اعلام «بجا» شود مگر اينكه توپ دوم را يكي از بازيكنان به هوا زده باشد كه در اين صورت داور مطابق ماده 21 اتخاذ تصميم مي‏كند.
مورد5- اگر داور يا هر قضاوت كننده ديگري به اشتباه اعلام خطا يا خارج نمايد و بعد اشتباه خود را تصحيح كند، كدام نظر بايد ملاك قرار گيرد؟
پاسخ: بايد اعلام «بجا» شود مگر اينكه داور اختلالي در بازي هيچيك از بازيكنان روي نداده باشند كه در اينصورت نظر تصحيح شده بايد ملاك قرار گيرد.
مورد6- چنانچه توپ سرويس اول كه خطا شده، بازگشت كرده و در هنگام اجراي سرويس دوم اختلالي در پاسخ دريافت كننده سرويس ايجاد نمايد، آيا دريافت كننده سرويس مي‏تواند مدعي اعلام بجا شود؟
پاسخ: بله- اگر او امكان خارج كردن اين توپ را داشته و در اين كار اعمال كرده باشد ديگر نمي‏تواند مدعي اعلام بجا شود.
مورد 7- اگر توپ به شي ساكني و يا متحرك واقع در محدوده خطوط زمين برخورد نمايد، ضربه صحيح است؟
پاسخ: ضربه صحيح است مگر اينكه شي ساكن پس از به جريان درآمدن توپ به داخا امده باشد كه در اينصورت بايد اعلام بجا شود. اگر توپ در جريان بازي با شي‏اي باشد كه در روي زمين و يا در بالاي سطح زمين در حركت است برخورد كند بايد اعلام بجا شود.
مورد 8- سرويس اول خطا و سرويس دوم صحيح است اما طبق ماده 25 يا بعلت عدم توانائي داور در تصميم‏گيري، نياز به اعلام بجا مي‏شود قانون در اين مورد چيست؟
پاسخ: بايد خطاي سرويس اول در نظر گرفته نشود و توپ از نو به گردش درآيد.
(ابتداي صفحه)
ماده26-حساب امتيازات در يك گيم
هر گاه بازيكني امتياز اول را بگيرد امتياز 15 براي آن بازيكن ثبت مي‏شود. با گرفتن امتياز دوم، امتياز 30 اعلام مي‏شود. با گرفتن امتياز سوم امتياز آن بازيكن 40 اعلام مي‏شود. هر گاه بازيكن امتياز چهارم را نيز بگيرد، امتياز به صورت اعلام «گيم» مشخص مي‏شود.
مگر اينكه: اگر هر يك از دو بازيكن سه امتياز بگيرند، حساب امتياز «برابر» (ديويس) اعلام مي‏شود و امتياز گرفته شده توسط يك بازيكن به عنوان (آوانتاژ) «امتياز» مثبت اعلام مي‏شود. اگر همين بازيكن امتياز ديگري بگيرد، برنده «گيم» مي‏شود. ولي اگر حريف امتياز بعدي را بگيرد، حساب امتيازات دوباره به صورت «برابر اعلام مي‏شود. اين كار به همين ترتيب ادامه مي‏يابد تا آنكه يكي از بازيكنان پس از اعلام نتيجه برابر دوباره امتياز بگيرد كه نتيجه «گيم» به نفع آن بازيكن اعلام مي‏شود.
1-Game
2-Deuce
3-Advatage
(ابتداي صفحه)
ماده 27- حساب امتيازات در «ست»

الف) بازيكني كه زودتر شش «گيم» را بگيرد برنده «ست» مي‏شود. البته به شرطي كه دو گيم از حريف جلوتر باشد. هر جا كه لازم باشد بايد ست را ادامه داد تا اين در اختلاف حاصل گردد.
ب) روش امتياز بندي ديگري كه مي‏تواند جايگزين روش فوق ‏الذكر (پاراگراف الف) باشد، روش «تاي-بريك» است به شرط آنكه تصميم به استفاده از آن پيش از برگزاري مسابقه اعلام شده باشد. در اين صورت قوانين زير بايد رعايت گردد:
اين روش هنگامي به اجرا در مي‏آيد كه نتيجه برابر «شش» از نظر گيمي حاصل شده باشد. از اين روش نمي‏توان در ست سوم در بازي سه «سته» و در «ست» پنجم در بازي پنج «سته» استفاده نمود بايد روش عادي يعني برد و يا اختلاف دو گيم اجرا گردد مگر اينكه پيش از مسابقه به نحو ديگري اتخاذ تصميم شده باشد. در يك گيم «تاي-بريك» روش زير اعمال مي‏شود.
(I) بازيكني كه زودتر 7 امتياز را بگيرد، برنده گيم و ست مي‏شود به شرط آنكه دو امتياز از حريف جلوتر باشد. اگر امتياز (برابر شش) شود، گيم بايد ادامه يابد تا اين اختلاف حاصل شود. در روش «تاي-بريك» امتياز دهي بايد از سيستم عددي انجام شود.
1- Set
2-Tic-Break
3-Numerical Scorint
(II) بازيكني كه نوبت سرويس او باشد براي تعيين امتياز اول سرويس مي‏كند. حريف او براي تعيين امتيازات دوم و سوم سرويس مي‏كند و از آن به بعد هر بازيكن به تناوب براي دو امتياز بعدي سرويس مي‏كند تا برنده گيم مشخص شود.
(III)از امتيازات اول بايد به تناوب از نيمه راست و چپ سرويس كرد، كه در ابتدا از نيمه راست شروع مي‏شود. اگر سرويس از نيمه اشتباه زمين زده شود و معلوم نگردد تمام نتايج بازي كه از آن سرويس يا سرويسهاي اشتباه در محل سرويس به محض آشكار شدن بايد تصحيح شود. (توضيح آنكه بجز براي امتياز اول كه سرويس از نيمه راست زده مي‏شود، براي هر دو امتياز بعدي تا پايان «تاي-بريك» هر بازيكن به ترتيب اول از نيمه چپ و سپس از نيمه راست سرويس مي‏كند).
(IV)بازيكنان بايد پس از هر شش امتياز و در خاتمه گيم «تاي-بريك» اقدام به تعويض زمين بنمايد.
(V)از نظر تعويض توپ، گيم «تاي-بريك» بعنوان يك گيم محسوب مي‏شود. البته اگر در شروع «تاي-بريك» زمان تعويض توپ فرا برسد بايد تعويض توپ را تا شروع گيم دوم «ست» بعدي به تعويق انداخت.
پاسخ: اگر بازيكن نوبت سرويس خود را كامل كرده، ترتيب سرويس به صورت جديد عوض كرده، ترتيب سرويس به صورت جديد عوض مي‏شود اگر كشف اشتباه قبل از پايان نوبت سرويس بازيكن صورت گيرد، ترتيب سرويس به محض مشخص شدن بايد تصحيح شود و هر امتياز بازي شده محسوب مي‏گردد.
(ابتداي صفحه)
ماده 28- حداكثر تعداد «ست‏ها»
حداكثر تعداد ستها در بازي پنج ست براي آقايان و سه ست براي بانوان مي‏باشد.
(ابتداي صفحه)
ماده29- شرح وظايف مسئولان
در مسابقاتي كه داور تعيين مي‏گردد و رأي او حكم نهائي است، اما هنگامي كه سرداور منسوب مي‏گردد، در صورتي كه داور در موارد مربوط به تنيس «قوانين» اتخاز تصميم نمايد، جهت رسيدگي مجدد مي‏توان موارد مورد اختلاف را به سرداور، حكم نهائي خواهد بود. در مسابقاتي كه براي داور دستياراني تعيين مي‏گردند (خط نگهدار- داور تور- داور خطاي پا) تصميم اين افراد در مواردي كه بايد سريعاً اعلام رأي نمود، قطعي خواهد بود، مگر اينكه به نظر داور اشتباه واضحي روي داده باشد كه در اين صورت، حق تغيير رأي دستياران خود و يا اعلام بجا خواهد داشت. وقتي يكي از دستياران قادر به تصميم‏گيري نباشد بايد فوراً اين مسئله را به داور اعلام كند تا داور اتخاذ تصميم نمايد. زماني كه داور اعلام تا داور اتخاذ تصميم نمايد. زماني كه اور قادر به تصميم‏گيري در مواردي كه بايد سريعاً اعلام رأي نمود، نباشد بايد اعلام بجا نمايد. در مسابقات جام ديويس يا مسابقات تيمي ديگر كه يك سر داور نيز در زمين حضور دارد، سر داور مي‏تواند هر تصميم اتخاذ شده را تغيير دهد و يا مي‏تواند از داور بخواهد اعلام بجا نمايد. سر داور به صلاح ديد خويش مي‏تواند هر زمان مسابقه را به علت تاريكي يا شرايط زمين و شرايط جوي به تعويق اندازد. در صورت به تعويق افتادن بازي حساب امتيازات و چگونگي جاگيري در زمين بايد به همان صورت قبلي باشد، مگر اينكه سرداور و بازيكنان بالاتفاق به نحو ديگر به توافق برسند.
مورد1- داور اعلام بجا ولي بازيكن مدعي است كه نبايد اعلام بجا شود. آيا مي‏توان از سرداور خواست كه اتخاذ تصميم نمايد؟ روش پيش گفته در بازي انفرادي در بازي دوبل نيز صدق مي‏كند. بازيكني كه نوبت سرويس اوست.
جهت تعيين اولين امتياز سرويس مي‏كند و از آن به بعد هر بازيكن به همان ترتيبي كه در آن ست اقدام به زدن سرويس مي‏كرد، براي تعيين تكليف در امتياز، سرويس مي‏كند تا نتيجه گيم و ست معلوم گردد.
بازيكن (با دو بار بازي دوبل) كه در گيم «تاي-بريك» نوبت اول سرويس را داشته‏اند بايد در اولين گيم ست بعدي دريافت كننده سرويس باشد.
مورد 1- در امتياز (برابر شش) «تاي-بريك» اعمال مي‏شود در صورتيكه قبل از مسابقه ادامه بازي به روش عادي اعلام شده باشد، آيا امتيازاتي كه بازي شده‏اند به حساب مي‏آيند؟
پاسخ؟ اگر مشخص شدن اشتباه قبل از به گردش آوردن توپ براي امتياز دوم دوم كسر شود، گيم به روش «تاي-بريك» ادامه يابد.
مورد2- در امتياز (برابر شش) بازي به روش عادي ادامه مي‏يابد اگر به مطابق تصميمات متخذه در قبل از مسابقه روش «تاي-بريك» مي‏يابد اجرا مي‏شده است. آيا امتيازات بدست آمده محسوب مي‏شوند؟
پاسخ: اگر اشتباه قبل از به گردش درآمدن توپ براي امتياز دوم آشكار شود، امتياز اول محسوب مي‏گردد ولي اشتباه بعد از به گردش درآمدن توپ براي امتياز دوم صورت گيرد روش عادي بايد ادامه يابد. اگر امتياز (برابر هشت) يا اعداد زوج بالا برسد بايد روش «تاي-بريك اجرا شود.
مورد3- اگر در حين «تاي-بريك» براي بازي انفرادي يا دوبل، بازيكني خارج از نوبت سرويس بزند، آيا ترتيب سرويس بصورت جديد و تا پايان گيم ادامه مي‏يابد؟
پاسخ: بله- سؤالاتي كه مربوط به تبيين قوانين است و موضوع آن اعمال شرايط ويژه مي‏باشد بايد توسط داور تصميم‏گيري شود. با اين وجود اگر داور و يا بازيكن نسبت به تصميم‏گرفته شده اطمينان نداشته باشد، مي‏توان از سرداور تقاضاي تصميم‏گيري نمود كه اين نهائي است.
مورد4- اعلام «خارج» مي‏شود اما بازيكن مدعي است كه توپ صحيح بوده آيا سرداور مي‏تواند در اين مورد تصميم‏گيري كند؟
پاسخ: خبر- از آنجا كه اين مورد يك رويداد لحظه‏اي است و اين موضوع واقع مشخص كه در يك لحظه زماني مشخص به وقوع پيوسته و تمام شده مي‏باشد، لذا تصميم مسئولان حاضر در زمين نهائي خواهد بود.
مورد5-آيا در صورتي كه به نظر داور خطاي واضحي در زمان گردش توپ صورت گرفته باشد، مي‏تواند پس از تبادل پايان توپ و تعيين نتيجه نظر خط نگهدار را تغيير دهد؟
پاسخ: خير مگر اينكه بنا به اعتقاد داور «مانع حريف» شده باشند در غير اينصورت داور تنها در صورتي مي‏تواند نظر خط نگهدار راتغيير دهد كه اينكار را بلافاصله پس از انجام خطا صورت دهد.
مورد 6- خط نگهدار اعلام «خارج» مي‏كند. داور كه به وضوح نديده است، گمان مي‏برد كه توپ صحيح بوده. آيا داور مي‏تواند خلاف نظر نگهداري رأي دهد؟
پاسخ: خير- داور تنها در صورتي مي‏تواند نظر دستياران خود را تغيير دهد كه هيچ شك و شبهه‏اي نداشته باشد. او تنها در صورتي مي‏تواند نظر خط نگهداري را كه توپي را صحيح مي‏داند تغيير دهد كه بتواند فاصله‏اي بين توپ و خط را ببيند. داور تنها در صورتي مي‏تواند توپ «خارج» اعلام شده و يا خطائي كه توسط خط نگهدار اعلام شده را تغيير دهد كه برخورد توپ و يا فرود توپ در محدوده داخل خطوط زمين را مشاهده كرده باشد.
مورد7- آيا خط نگهدار مي‏تواند پس از اعلام امتياز توسط داور نظر خود را تغيير دهد؟
پاسخ: بله- اگر خط نگهدار متوجه اشتباه خود شود مي‏تواند آن را تصحيح كند بشرط آنكه بلافاصله چنين كند.
مورد8- بازيكن پس از اعلام «خارج» توسط خط نگهدار مدعي است كه توپي را كه برگشت داده، صحيح بوده است. آيا داور مي‏تواند خط نگهدار را تغيير دهد؟
پاسخ: خير- داور هيچگاه نمي تواند در نتيجه اعتراض يا درخواست رسيدگي بازيكن، آنچه را كه اعلام شده تغيير دهد.
(ابتداي صفحه)
ماده30- حفظ تداوم بازي و زمانهاي استراحت
از لحظه اجراي سرويس اول تا خاتمه مسابقه بازي بايد بصورتي مستمر ادامه يايد و شرايط زير نيز مراعات شود.
الف) اگر سرويس اول خطا باشد، سرويس كنند. بايد بدون تأخير اقدام به زدن سرويس بايد همگون با سرعت معقول زننده سرويس بازي كند و هنگامي كه سرويس كننده آماده زدن سرويس است، او نيز آماده دريافت سرويس باشد. هنگام تعويض زمين از لحظه‏اي كه توپ از گردش خارج مي‏شود تا زمانيكه توپ جهت امتياز اول گيم بعدي به گردش افتد، حداكثر فاصله زماني يك دقيقه و سي‏ثانيه مي‏باشد. داور بايد در جائيكه مانع و تداخلي موجب عدم استمرار بازي مي‏شود، از اختيارات خود استفاده كند. سازمان دهندگان مسابقات بين المللي و مسابقات تيمي كه به مورد تأئيد ITF هستند مي‏توانند فاصله زماني مجاز بين دو امتياز را خود تعيين نمايند كه به هر حال نبايد بيش از 25 ثانيه باشد.
ب) هيچگاه نبايد جهت تجديد نيرو و يا نفس‏گيري و يا بخاطر وضعيت فيزيكي بازيكن، بازي را به حال تعليق درآورد، در آن تأخير بوجود آورد و يا مانعي در ادامه بازي ايجاد نمود. به هر حال در پيش آمدهاي منجر به جراحت داور مي‏تواند براي يكبار و به مدت سه دقيقه بازي را متوقف كند. سازمان دهندگان مسابقات بين‏ المللي و مسابقات تيمي مورد تأئيد فدراسيون بين‏ المللي تنيس ITF مي‏تواند اين يك بار مهلت توقف بازي را از سه دقيقه به پنج دقيقه افزايش دهند.
ج) اگر تحت شرايطي خارج از اختيار بازيكن البسه، كفش يا وسايل او (بغير از راكت تنيس) دچار اشكال يا آسيب شوند به نحوي كه ادامه بازي را ناممكن يا ناراحت كننده كند، داور مي‏تواند بازي را متوقف كند تا اشكال تصحيح شود.
د) داور مي‏تواند هر زمان كه ضروري باشند يا مناسب تشخيص دهد بازيكن را متوقف كند و يا به تأخير اندازد.
ه) بعد از ست سوم يا در مورد بانوان پس از ست دوم هر كدام از بازيكنان مي‏توانند حداكثر ده دقيقه استراحت كنند. در كشورهائي كه در عرض جغرافي 15 شمالي و 15 جنوبي واقع شده‏اند مدت استراحت 45 دقيقه و يا بيشتر است. در صورت لزوم و در صورتيكه شرايط خارج از اختيار بازيكنان ايجاد كند، داور مي‏تواند بازي را تا مدتي كه لازم مي‏داند متوقف كند. اگر بازي متوقف شود و به روز ديگري موكول گردد. اين استراحت پس از انجام سه «ست»، (مورد بانوان پس از انجام دو ست بازي) انجام مي‏شود. در اين مورد يك ست ناتمام به عنوان يك ست كامل به حساب مي‏آيد. هر كشور و يا كميته سازمان دهنده مسابقات جهاني و مسابقات سطوح پائين‏ تر، بجز مسابقات حرفه‏اي بين المللي تنيس (جام ديويس و جام فدراسيون) مختار هستند كه اين شرايط را تعديل يا از قوانين خود حذف نمايد و به شرط آن كه اعلام اين امر قبل از شروع مسابقات صورت گيرد.
و) كميته مسابقات اختيار تصميم‏گيري در مورد ميزان زمان مجاز براي گرم كردن پيش از شروع مسابقه را دارد. اما اين زمان نبايد بيش از 5 دقيقه شود و بايد قبل از آغاز مسابقات اعلام شود.
ز) هنگاميكه اعمال سيستم تنبيه مرحله به مرحله و «تنبيه امتياز» مورد تأئيد باشد، داور بايد تصميم خود را در محدوده قوانين اين سيستم اتخاذ نمايد (تنبيه مرحله به مرحله) تنبيهي است كه مرور شدت مجازات با هر خطائي اضافي افزايش مي‏يابد. مثلاً اول اخطار داده مي‏شود، سپس امتياز كسب مي‏گردد، بعد گيم به حريف واگذار مي‏شود و در آخر بازيكن اخراج مي‏شود اما در تنبيه با كسر امتياز با هر خطاي بازيكن يك امتياز به حريف داده مي‏شود.
ح) در صورت نقض قوانين مربوط به ادامه بازي به صورت مستمر، داور مي‏تواند پس از دادن اخطار لازم، بازيكن خاطي را فاقد صلاحيت ادامه بازي اعلام كند.
1- Point Penalty
2-non-Accumulatue Point Penalty
(ابتداي صفحه)
ماده 31- راهنمائي بازيكن توسط مربي يا غيره
در حين انجام مسابقات تيمي، بازيكن مي‏تواند در مواقع تعويض زمين، در خاتمه گيم، توسط كاپيتان كه در زمين بازي حضور دارد راهنمائي شود. اما اين قانون شامل مواقعي كه در ضمن اجراي «تاي بريك» تعويض زمين صورت مي‏گيرد، نمي‏شود. در هيچ مسابقه ديگري بازيكن حق دريافت راهنمائي ندارد، اعمال دقيق مفاد اين قانون ضروري است. پس از دادن اخطار لازم مي‏توان بازيكن خاطي را اخراج كرد. در تنبيه مرحله داور مي‏بايد مجازاتهائي منطبق بر اين روش تنبيهي اعمال نمايد.
مورد 1- اگر راهنمائي بازيكن بصورتي غير آشكار و با علائم صورت گيرد، آيا بايد به او اخطار داد و يا بازيكن را اخراج كرد؟
پاسخ: داور بايد به محض اطلاع از راهنمائي شدن بازيكن چه به صورت گفتاري و چه به صورت علائم، اتخاذ تصميم نمايد. اگر داور متوجه راهنمائي بازيكن نشود، حريف مي‏تواند توجه او را به اين مطلب جلب نمايد.
مورد2- آيا بازيكن مي‏تواند در زمان استراحت قانوني، مطابق ماده 30 (ه) و يا هنگامي كه بازي متوقف شده و او زمين را ترك كرده، (راهنمائي شود؟)
پاسخ: بله- در اين شرايط بازيكن در زمين بازي حضور ندارد، هيچ محدوديتي براي دريافت «راهنمائي» وجود ندارد.
تبصره:
كلمه «راهنمائي» شامل هر نوع تعليم يا راهنمائي مي‏گردد.
1- coaching
(ابتداي صفحه)
ماده 32- تعويض توپ
در مواردي كه بايد توپها را پس از تعداد گيمهاي مشخص تعويض كرد، اگر توپها در موعد مقرر تعويض نشوند اين اشتباه بايد طوري تصحيح شود كه بازيكني (و دو يار در بازي دوبل) كه در صورت تعويض به موقع توپها نوبت سرويس او بوده است مجدداً نوبت سرويس او فرا رسد. از آن به بعد بايد تعويض توپها طوري قرار گيرد كه فاصله تعداد گيمهاي مشخص شده براي تعويض توپها رعايت شود.
(ابتداي صفحه)
ماده33- بازي دوبل
بجز موارد ذيل قوانين فوق‏الذكر در بازي دوبل نيز صدق مي‏كنند.
(ابتداي صفحه)
ماده 34- زمين بازي دوبل
در بازي دوبل، عرض زمين بايد 97/10 متر باشد، يعني در هر نيمه 37/1 متر عريض‏تر از زمين بازي انفرادي و آن بخشهائي از خطوط كناري زمين بازي انفرادي كه بين دو خط سرويس واقع مي‏شوند به نام «خطوط سرويس كناري» ناميده مي‏شوند. در موارد ديگر زمين بازي، همان است كه در ماده يك شرح داده شده است اما قسمتهائي از خطوط كناري زمين انفرادي كه بين خط انتهائي و خط سرويس در هر ست تور واقع شده را مي‏توان حذف نمود.
(ابتداي صفحه)
ماده 35- ترتيب سرويس در بازي دوبل
ترتيب زدن سرويس در ابتداي هر ست به شرح زير انجام مي‏گيرد:
دو ياري كه نوبت سرويس دارند، در گيم اول هر ست بايد تصميم بگيرند كه كداميك سرويس نمايند و دو يار طرف ديگر بايد به همين ترتيب براي زدن سرويس گيم دوم تصميم بگيرند و يا بازيكني كه در گيم اول سرويس كرده بايد در گيم سوم سرويس كند و يار بازيكني كه در گيم دوم سرويس كرده بايد در گيم چهارم سرويس كند و به همين ترتيب در گيمهاي بعدي «ست» بايد عمل شود.
مورد 1- در بازي «دوبل» يكي از بازيكنان در موعد مقرر حاضر نمي‏شود و يار او مدعي است كه اجازه دارد به تنهائي مقابل حريفان بازي كند. آيا ادعاي او صحيح است؟
پاسخ: خير
(ابتداي صفحه)
ماده 36- ترتيب دريافت سرويس در بازي دوبل
ترتيب دريافت سرويس بايد در ابتداي هر ست به شرح ذيل مشخص گردد:
دو ياري كه در گيم اول دريافت كننده سرويس هستند بايد تصميم بگيرند كه كداميك دريافت كننده اولين سرويس باشد. دو يار طرف ديگر نيز بايد به همين ترتيب تصميم بگيرند كه كداميك دريافت كننده اولين سرويس در گيم دوم باشند كه در اين فرد كه در هر دو طرف كه براي دريافت سرويس مشخص شده‏اند، همچنان در كليه گيمهاي زوج آن ست دريافت كننده اولين سرويس باشد. دو يار بايد در هر گيم به تناوب دريافت كننده سرويس باشند.
مورد 1- آيا در بازي دوبل فرد سرويس كننده با يار دريافت كننده سرويس مجاز است در حالي قرار گيرد كه مانع ديد دريافت كننده سرويس شود؟
پاسخ: بله- يار فرد سرويس كننده با يار فرد دريافت كننده سرويس مي‏تواند در هر حالتي و محلي از زمين خود كه بخواهد چه در داخل و چه در خارج محدوده خطوط زمين قرار بگيرد.
(ابتداي صفحه)
ماده 37- سرويس خارج از نوبت در بازي دوبل
اگر يكي از دو يار، خارج از نوبت سرويس كند، يار او مي‏بايد سرويس مي‏كرده و به محض آشكار شدن اشتباه بايد اقدام به زدن سرويس كند، اما تمام امتيازات قبلي محسوب مي‏گردد و سرويس خطاي زده شده قبل از آشكار شدن اشتباه نيز به قوت خود باقي است. اگر قبل از آشكار شدن اشتباه و گيم شود ترتيب زدن سرويس به صورت تغيير يافته ادامه يابد.
(ابتداي صفحه)
ماده 38- دريافت سرويس خارج از نوبت در بازي دوبل
اگر در يك گيم ترتيب دريافت سرويس توسط دريافت كنندگان سرويس تغيير يابد، اين ترتيب تغيير يافته بايد تا پايان گيم مراعات شود اما دو يار بايد ترتيب اوليه را در دريافت سرويس در گيم بعدي آن است كه دريافت كننده سرويس مي‏شوند. مراعات نمايند.
(ابتداي صفحه)
ماده 39- خطاي سرويس در بازي دوبل
سرويس در صورتي كه از مفاد ماده 10 پيروي كند خطا محسوب مي‏گردد و چنانچه توپ با يار فرد سرويس كننده يا آنچه او پوشيده يا به همراه دارد برخورد نمايد آن نيز خطا محسوب مي‏شود اما اگر توپ سرويس شده قبل از برخورد با زمين به يار دريافت كننده يا هر آنچه پوشيده يا به همراه دارد، اصابت نمايد و اين توپ مطابق ماده 14 (الف) بجا نباشد، سرويس كننده برنده امتياز مي‏باشد.
(ابتداي صفحه)
ماده 40-گردش توپ در بازي دوبل
توپ بايد به تناوب و هر بار توسط يكي از دو يار كه در دو طرف قرار گرفته‏اند زده شود واگر توپ با يكي از بازيكنان در تناقض با مفاد اين ماده برخورد نمايد، حريفان برنده امتياز مي‏شوند.
تبصره: مگر در مواردي كه بصورتي ديگر ذكر شده است هر گونه اشاره‏اي در اين موارد به آقايان، بانوان را شامل مي‏گردد.
(ابتداي صفحه)
ضميمه1: ترتيبات و مقررات لازم جهت انجام آزمايشات ماده 3
1- مگر در مواقعي كه بصورتي ديگر مشخص شود، تمام آن آزمايشات بايد در حرارت 20 و رطوبت نسبي 60 صورت گيرد. تمام توپها بايد از جعبه خود خارج شده و به مدت 24 ساعت قبل از شروع آزمايشات در حرارت و رطوبت مورد نظر قرار گيرند و در همين درجه حرارت و رطوبت هم مورد آزمايش واقع شوند.
2- مگر در مواردي كه به صورتي ديگر مشخص گرديده، ميزان فشار اتمسفر در آزمايش بايد نهان باشد كه دستگاه «بارومتر» فشار 76 سانتيمتر را نشان دهد.
3- مي‏توان اين استانداردها را مطابق با شرايط مكاني نقاط برگزاري مسابقاتيكه ميانيگين حرارت و رطوبت و فشار بارومتري آن به طور مشخص با ميزان 20 و 60 و 76 سانتيمتر اختلاف دارد، تنظيم نمود. چنين استانداردهاي تطابق يافته را مي‏توان از طريق سازمان تنيس كشوري و بوسيله درخواستنامه به فدراسيون بين المللي تنيس ارجاع كرد تا در صورت تأئيد براي آن شرايط مكاني مورد استفاده قرار مي‏گيرد.
4- در تمام آزمايشات اندازه‏گيري قطر، از دهانه‏اي حلقوي كه متشكل از يك ورقه فلزي و ترجيحاً مقاوم در مقابل فرسايش با ضخامت يكنواخت 32/0 سانتيمتر استفاده مي‏شود كه داراي دو دهانه گرد به قطرهاي 54/6 و 86/6 سانتيمتر است. سطح داخلي دهانه حلقوي داراي قسمتي محدود به شعاع 16/0 سانتيمتر است. توپ نبايد با وزن خودش بدرون دهانه كوچكتر بيافتد و بايد وزن خودش بدرون دهانه بزرگتر بيافتد.
5- در اجراي كليه آزمايشات تغيير شكل توپ در ماده 3، دستگاه طراحي شده بوسيله آقاي «پرسي هر برت استيونس» كه در كشور انگليس تحت شماره 230250 به ثبت رسيده با اضافات و اصلاحات صورت گرفته بعدي كه جهت اندازه‏گيري ميزان فرورفتگي پشتي توپ ضروري مي‏باشد. بايد استفاده نمود و يا دستگاهي كه توسط سازمان تنيس كشور مورد تأئيد باشد واعداد وارقام مشابه دستگاه استيونس ارائه دهد
6-
6-1 مرحله پيش فشردگي، قبل از آزمايشات توپ بايد آن را بميزان 54/2 بصورت پشت سرهم و در امتداد هر يك از سه محور قائم برهم فشرد و اين عمل را سه بار تكرار كرد كه جمعاً 9 بار توپ تحت فشار قرارداده مي‏شود. تمام آزمايشات بايد در مدت دو ساعت از اين مرحله پيش فشردگي خاتمه يابند.
6-2-آزمايش جهش توپ مطابق ماده 3: اندازه‏گيريها نسبت به كف سيماني و انتهاي زيرين توپ صورت مي‏گيرد.
6-3- آزمايش اندازه‏هاي كمي توپ (مطابق بخش 4 بالا)
6-4- توپ را طوري در دستگاه اصلاح شده استيونس قرار دهيم كه هيچيك از ورقه‏هاي دستگاه در تماس با درزهاي توپ نباشد. وزن حاصل از تماس توپ اعمال مي‏شود و عقربه و علامت را در يك سطر قرار مي‏دهيم و شماره‏‏ها را در حد صفر تنظيم مي‏كنيم. وزنه آزمايش 165/8 كيلوگرمي را روي نوار مربوطه قرار داده مي‏شود و به اين نحو فشار اعمال مي‏گردد كه با گرداندن چرخ با سرعتي يكنواخت بنحوي كه 5 ثانيه بين لحظه‏اي كه نوار از تكيه كاهش خارج مي‏شود تا زماني كه عقربه با علامت همسطح شود فاصله بيافتد. هنگاميكه گرداندن متوقف شود عدد دستگاه كه همان «فرورفتگي جلوئي» مي‏باشد بايد ثبت گردد. چرخ دوباره گردانده مي‏شود تا رقم 10 مشخص گردد (بميزان 54/2 سانتيمتر فرورفتگي) سپس چرخ در جهت عكس باسرعتي ثابت گردانده مي‏شود (كه به مرور فشار آزاد مي‏شود) تا عقربه نوار دوباره با علامت تنظيم مي‏شود. سپس ارقام ثبت مي‏شود (فرورفتگي پشتي). اين عمليات در امتداد دو قطر عمود بر قطر اندازه‏گيري شده اوليه (برروي آن توپ) كه عمود بر يكديگر نيز مي‏باشند، بايد تكرار شود.
1-Pre-Compression
(ابتداي صفحه)
ضميمه2: قوانين بازي با صندلي چرخدار
بجز موارد استثنا ذكر شده در زير، كليه قوانين تنيس در هر باري با صندلي چرخدار صدق مي‏كند.
1- دوبار برخورد توپ به زمين مجاز است
2- برخورد اول توپ با زمين بايد در محدوده خطوط زمين صورت گيرد.
3- ضربه سرويس بايد در حالي انجام پذيرد كه چرخهاي عقبي در پشت خط انتهائي قرار گرفته‏اند.
4- صندلي چرخدار جزئي از بدن بازيكن محسوب مي‏شود. تمام قوانين مربوطه در اين مورد صدق مي‏كند.
الف) بازيكن در صورت برخورد توپ سرويس شده به بدن صندلي چرخدار آنچه كه پوشيده يا به همراه دارد بجز راكتي كه در دست يا دستهايش قرار دارد، امتياز را از دست مي‏دهد اگر توپ سرويس كننده به يار بازيكن اصابت كند، خطا محسوب مي‏شود.
ب) خطاي چرخ زماني صورت مي‏گيرد كه هنگام اجراي ضربه سرويس هر يك از چرخهاي عقب يا ناحيه‏ اي بجز پشت خط انتهائي در محدوده بين ادامه فرضي علامت مركزي تا خط كناري تماس يابد. چرخهاي جلو را مي‏توان روي خط انتهائي و يا خطوط مركزي گذاشت.
نوشته شده توسط Armin در 11:33 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

آشنایی با سیستم بین المللی سطح بندی تنیس بازان

در روند پیشرفت بازیکن در هر رشته ورزشی ، ارزیابی سطح بازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر گاه این ارزیابی مطابق یک استاندارد جهانی انجام گیرد اعتبار بیشتری خواهد داشت. در یک نگاه کلی تنیس بازان را می توان به دو گروه طبقه بندی نمود. گروه اول بازیکنانی هستند که صرفا با اهداف قهرمانی به تنیس می پردازند (Professional/Competitive Players). برای سطح بندی این گروه از یک سیستم جهانی یکسان استفاده می شود که اصطلاحا" رنکینگ “Ranking” نام دارد. مبنای این سیستم عملکرد بازیکن در مسابقات بین المللی است. در عرصه بین المللی تنیس و برای رده های جوانان ، بزرگسالان و پیشکسوتان در دو بخش مردان و زنان رنکینگهای جداگانه ای وجود دارد. گروه دوم بازیکنانی هستند که با اهداف تفریحی یا قهرمانی به تنیس می پردازند  (Recreational/Competitive Players) که به طور طبیعی تعداد آنها در مقایسه با بازیکنان مسابقه ای بسیار بیشتر است. نظام هماهنگ سطح بندی بازیکنان تنیس که اصطلاحا “Rating” نام دارد اولین بار در سال 2000 طراحی شد و فدراسیون جهانی تنیس با همکاری شاخص ترین مربیان و کارشناسان تنیس دنیا در سال 2005 نظام حاضر را تحت عنوان  International Tennis Number ارائه نمود. اهداف این سیستم به شرح زیر است:

-       طبقه بندی سطح بازیکنان بر مبنای مهارتها و سطح بازی (بدون در نظر گرفتن عملکرد رقابتی)

-       پوشش دادن گروه بزرگی از بازیکنان در سرتاسر جهان که در مسابقات بین المللی شرکت کرده یا حضور دائمی ندارند

-       کمک به مربیان وباشگاهها برای طبقه بندی بازیکنان تحت تعلیم و اعضاء خود

-       وجود یک شیوه بین المللی یکسان برای سطح بندی بازیکنان در سرتاسر جهان

-       کمک به مربیان و باشگاهها برای ارزیابی و طبقه بندی بازیکنان خود در راستای اهداف آموزشی 

در سیستم ITN  بازیکنان به 10 سطح طبقه بندی می شوند که بازیکن سطح 10 یک مبتدی محسوب شده و بازیکن سطح 1 بازیکنی حرفه ای در سطح جهانی است. در این روش سطح بندی بازیکنان از دو طریق امکان پذیر است. روش اول سطح بندی مقایسه ای است بدین ترتیب که مهارتهای هر سطح در جداولی تعریف شده و بازیکن و مربی می توانند با مقایسه مهارتهای خود با این جداول عدد خود را تعیین کنند. روش دوم از طریق شرکت در یک تست 5 مرحله ای بسیار جذاب است که در مدت زمانی حدود 15 دقیقه در زمین تنیس قابل اجراست. در این تست موارد زیر ارزیابی می شود:

1)     ارزیابی عمق ضربات زمینی شامل 10 ضربه فورهند و بک هند بصورت متناوب

2)   ارزیابی دقت ضربات زمینی شامل 6 فورهند و بک هند متناوب بصورت مستقیم (Down the Line)  و  6 فورهند و بکهند مورب (Cross Court)

3)     ارزیابی عمق ضربات والی شامل 8 فورهند و بک هند والی متناوب

4)     ارزیابی سرویس شامل 12 ضربه سرویس در 4 منطقه مشخص شده در مناطق سرویس

5)     ارزیابی چابکی بازیکن از طریق تست چابکی (Spider Test)

حال سئوال اینجاست که چطور می توانیم از این سیستم بین المللی در راستای رشد تنیس کشورمان استفاده کنیم. با نگاهی به جمعیت تنیس کشور در می یابیم که تعداد بازیکنانی که در سراسر ایران به تنیس می پردازند اما در مسابقات حضور دائمی ندارند بسیار زیاد است. به مربیان تنیس ، باشگاهها و هیئت های تنیس سراسر ایران توصیه می کنیم تا با برگزاری برنامه های چند ساعته (Clinic) در دوره های زمانی مشخص به ارزیابی و طبقه بندی بازیکنان خود بپردازند چراکه این امر معیاری را  به بازیکن می دهد که بر اساس آن می تواند به ارتقاء سطح خود بپردازد. ITN همچنین به هیئت ها و باشگاهها امکان می دهد تا معیاری برای طبقه بندی کلیه بازیکنان خود داشته و مسابقاتشان را به ویژه در سطوح مبتدی تا نیمه پیشرفته بر اساس رتبه بازیکنان در ITN برگزار کنند.

تاریخچه ITN در کشور ما به سال 2005 باز می گردد. در این سال نخستین کلینیک سطح بندی بازیکنان در باشگاه آرارات تهران برگزار شد که در آن حدود 20 بازیکن مورد ارزیابی قرار گرفتند و بدین ترتیب نام ایران نیز رسما به کشورهایی پیوست که از این سیستم استفاده می کنند. در سالهای بعد نیز کلینیکهای مشابهی در اصفهان و تهران در جریان برگزاری مسابقات المپیاد ایرانیان برگزار گردید.

اطلاعات جامع در زمینه های مختلف مرتبط با ITN از جمله جداول تعریف مهارتها و نهوه برگزاری تست 5 مرحله ای و فرم های مربوط در سایت www.oncourtassessment.com  قابل دسترسی می باشد. 

نوشته شده توسط Armin در 11:19 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

زمینهای های تنیس و راکت تنیس

زمینهای های تنیس

 راکت تنیس

  • راکت تنیس از بخش های زیر تشکیل شده است :
  • صفحه یا Head
  • زه یا String
  • دسته یا Grip

 معیار انتخاب راکت تنیس

  •  اندازه صفحه یا Head Size
  • سایز دسته یا Grip Size
  •  وزن راکت
  • طول راکت
  •  عرض Beam
  •  میزان کشش زه یا String Tension
نوشته شده توسط Armin در 11:4 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

ضربه‌بک‌هند تک دستی

قدیمی‌ترین گریپ برای بک‌هند تک دستی گریپ بک‌هند شرقی است. در گریپ بک‌هند شرقی برای یک بازیکن راست دست مچ او باید کمی از بالای دسته به سمت‌ چپ مایل باشد  فرض کنید انگشت شست شما دارای 4 کنار بالا، پایین، داخل و خارج باشد. قسمت داخلی انگشت شست شما می‌بایست در تماس با قسمت پشت دسته راکت باشد. می‌توانید شست خود را به شکل دیگری در طول گریپ بخوابانید ولی تماس سطح داخلی آن با راکت ضروری است. در طول یک امتیاز وضعیت انگشت شست ممکن است تغییر کند ولی آن قسمت از شست که گریپ را لمس می‌کند نباید دستخوش هیچ گونه تغییری شود. شما می‌توانید گریپ اروپایی را آزمایش کنید ولی بدون وجود ساعدی قوی این گریپ زیاد مفید نیست. با یک گریپ زیاد مفید نیست. با یک گریپ اروپایی مچ شما در جهت بالای دسته راکت قرار گرفته است. انگشت شست باید بیشتر از پشت راکت حمایت کند چرا که مچ در پشت راکت نیست. مشت خود را طوری در طول پشت گریپ بگسترانید که سطح داخلی آن در تماس مستقیم بوده و در طول ضربه در مقابل حرکت دسته راکت مقاومت کند. اگر شما از یک گریپ اروپایی برای ضربه فورهند استفاده می‌کنید (کمتر بازیکنی از این روش استفاده می‌کند) نباید گریپ خود را برای ضربه بک‌هند تغییر دهید.  برخی از موارد منفی این روش این است که گاهی انجام ضربه در هر سمتی از بدن ناراحت‌کننده است. دلیل این موضوع این است که این گریپ حد فاصل گریپ فورهند شرقی قدیمی  و بک‌هند است.

بدون توجه به چگونگی گریپ راکت شروع به چرخش شانه‌ها و بردن راکت به عقب همزمان با ترک توپ از راکت حریف کنید. یاد بگیرد زمانی که برای ضربه حرکت می‌کنید آماده باشید و تا آخرین ثانیه منتظر بمانید. از دست غیرمسلط خود برای نگه داشتن راکت از گلوگاه آن استفاده کنید. در طول یک سوئینگ کامل آن دست را کنار بکشید و بعد از ضربه از آن برای تنظیم گریپ کمک بگیرید.

در زمان اجرای ضربه بک‌هند به صورت تک‌دستی  بازیکنان مبتدی باید راکت را در یک خط افقی در اتفاع تقریبی کمر عقب بکشند. فکر کنید در حال بیرون کشیدن یک شمشیر از غلافش در سمت چپ خود هستند. بازیکنان بسیار حرفه‌ای می‌توانند حرکت بردن راکت بالاتر از کمر و بعد پایین آوردن راکت قبل از فوروارد سوئینگ را به شکل یک حلقه اجرا کنند.

3 مورد از وضعیتهای ایستادن که برای فورهند ذکر شد در مورد بک‌هند نیز به کار می‌رود. وضعیت بسته در برخی از ضربات مورد نیاز است اما معمولا به عنوان یک انتخاب توصیه نمی‌شود. وضعیت نیمه باز برای میانه زمین خوب است اما افرادی که از این وضعیت استفاده می‌کنند ممکن است آن را برای تولید نیرو مشکل‌ساز بیابند. وضعیت ایده‌آل برای ضربه بک‌هند وضعیت موازی است چرا که برای انتقال وزن مناسب است. یک وضعیت باز کامل از جمله انتخابهای ما برای بک‌هند تک‌دستی نیست. اگر چه وضعیت باز برای پوشش زمین بسیار عالی است ولی تنها برای افرادی که از بک‌هند دو دست استفاده می‌کنند مفید خواهد بود. به هر حال هر وضعیتی که انتخاب کردید مطمئن شوید که پاهای شما برای ایجاد یک پوشش وسیع به راحتی می‌توانند حرکت کنند.

بازیکنان مبتدی باید راکت را در یک مسیر تقریباً موازی با زمین حرکت دهند. روی حرکت راکت در یک خط مستقیم به سمت عقب و جلو متمرکز شوید. شما می‌توانید همزمان با بهبود تکنیک خود به بک‌هند علاقه‌مند شوید. بازیکنان سطح متوسط باید راکت را در سطح بالاتر از کمر به سمت عقب بکشند و بعد آن را قبل از حرکت به سمت جلو و بالا ابتدا به پایین متمایل سازند. بدن به سمت ضربه می‌چرخد.(اگر چه چرخش در بالاتنه و شانه‌ها بیشتر از لگن است) مسیر حرکت عقب به جلوی راکت را مانند حرکتی مجسم کنید که موازی نیست اما کمی به سمت بالا در انتهای مسیر مایل است. صفحه راکت می‌بایست در لحظه تماس عمود بر زمین باشد. مچ خود را کاملا ثابت بگیرید و در تمام طول ضربه نیز آن را حفظ کنید. سر راکت باید تماماً بالاتراز مچ شما باشد. سعی کنید در لحظه‌ای که توپ هم‌سطح و یا کمی جلوتر از پای جلویی شماست به آن ضربه بزنید. بازوی خود را در طول حرکت راکت راحت بگیرید. یک ناحیه مناسب را پیدا کنید و بعد راکت خود را با یک عمل هماهنگ از آن ناحیه حرکت دهید. ادامه حرکت شما پس از ضربه به سمت خارج در جهت تور، به شکل ضربدری از روی بدن و در نهایت به سمت بالاست. فکر کنید پشت دست شما به تور می‌رسد سپس راکت را به سمت بالا و به صورت ضربدری بکشید و ضربه را عموماً با نشانه‌ رفتن به سمت هدف به پایان برسانید.

نوشته شده توسط Armin در 10:3 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و سوم مرداد 1389

جواب سرويس

اين بخش به جواب سرويس اختصاص دارد

1- آمادگي و تاب سر راکت (سوينگ) به عقب
2-  آمادگي و تاب سر راکت (سوينگ) به جلو
3- لحظه و نقطه تماس
4- ادامه حرکت راکت بعد از ضربه (فالوتروو)

نوشته شده توسط Armin در 0:12 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و دوم مرداد 1389

ضربه والي

اين بخش به ضربه والي اختصاص دارد

مفهوم اصلي والي اين است که صفحه راکت را پشت توپ قرار دهيد.


1- آمادگي و قرار گرفتن آرنج ها در جلوي بدن
2- والي فورهند: عقب بردن مچ دست تا صفحه راکت به عقب رفته و روبروي توپ قرار گيرد
    والي بک هند: دور کردن دسته راکت و قرار گرفتن صفحه راکت روبروي توپ با دست چپ
3- والي فورهند:حرکت کف دست به جلو با مچ بسته
    والي بک هند: حرکت پشت دست به جلو با مچ بسته
نکته مهم: در لحظه تماس با توپ نبايد سر راکت از مچ شما عقب تر باشد
4- ادامه حرکت راکت بعد از ضربه (فالوتروو)

نوشته شده توسط Armin در 23:41 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و دوم مرداد 1389

ضربه بک‌هند دو دستی

زدن ضربه بک‌هند با دو دست اگر بیشتر از بک‌هند تک دست معمول نباشد کمتر از آن نیست. بک‌هند دودست  قدرت را جمع می‌کند به کنترل حرکت راکت کمک می‌کند و شرایط بهتری را برای راکت در ایجاد ضربه‌ای با تاپ‌اسپین فراهم می‌کند. به هر حال بک‌هند دو دستی برای همه مناسب نیست واز نقاط ضعف این ضربه عدم توانایی آن در سیدن به توپهای دورتر است. همچنین مانور آسان حرکت راکت در ضرباتی که دقیقاً در مقابل بازیکن ضربه می‌خورند امکان‌پذیر نیست و قدرت کافی در دست مسلط به وجود نمی‌آید. ضربه بک‌هند دو دستی می‌تواند به روشهای مختلفی گریپ شود. ساده‌ترین روش استفاده از گریپ فورهند شرقی با دست غالب و اضافه کردن دست دیگر به آن است  . دستها با یکدیگر در تماس هستند و انگشتان در طول دسته راکت کشیده شده‌اند. برخی از بازیکنان ترجیح می‌دهند از گریپ بک‌هند شرقی با دست قوی‌تر و گریپ فورهند شرقی با دست دیگر استفاده کنند. در حالی که برخی دیگر از ترکیب گریپ اروپایی- شرقی استفاده می کنند. مجموعه بی‌شماری از گریپهای دیگر برای هر دو دست وجود دارند ولی سعی نکنید خود را گیج کنید. اگر شما از یک دست برای اجرای ضربه بک‌هند استفاده می‌کنید اول گریپ فورهند شرقی را انتخاب کرده و بعد راکت را با دست دیگر حمایت کنید. اگر از گریپ دو دستی استفاده می‌کنید از یک گریپ بک‌هند شرقی و یا اروپایی استفاده کنید. دست غیرمسلط باید گریپ فورهند شرقی و یا نیمه غربی داشته باشد. از لحظه آغاز بازی شما می‌توانید تغییرات کوچکی را امتحان کرده و ترکیبی را به دست بیاورید که مناسب شما باشد.

برای ایجاد هر نوع تغییر دلخواه در گریپ از دست غالب استفاده کنید و گریپ دست دیگر را به آن اضافه کنید. در همان زمانی که شما گریپ مناسب را گرفتید و شانه‌های خود را می‌چرخانید باید به سمت توپ حرکت کنید. راکت را برای ضربه تاپ‌اسپین کمی پایین‌تر نگه داشته و به عقب بکشید سپس به سمت بالا و جلو حرکت دهید. یک اسپین روی توپ را می‌توان با حرکت راکت در سطح بالاتر از کمر و حرکت آن از بالا به پایین ایجاد کرد.

لگن و شانه‌های خود را بچرخانید، حتی تا جایی که پشت شما رو به حریف باشد. بدن را همراه با حرکت راکت باز کنید. وضعیت بسته برای یک ضربه بک‌هند دودستی ایده‌آل نیست. بسته به شرایط یکی از وضعیتهای موازی، نیمه باز (برای ترکیبی از قدرت و پوشش روی زمین) و یا باز را انتخاب کنید. برای حمایت بیشتر پاهای خود را بیشتر از عرض شانه باز کنید.

بازیکنانی که از بک‌هند دو دستی استفاده می‌کنند برای باز شدن بدن خود در جهت ضربه و شروع یک پوشش خوب برای ضربه بعدی به‌ طور کامل به وضعیت باز وابسته هستند. بازیکنان راست دست پای چپ را همز‌مان  و یا بعد از حرکت راکت به سمت جلو به کنار می‌کشند وافراد چپ دست همان عمل را با پای راست انجام می‌دهند.

اگر شما بک‌هند دو دستی می‌زنید عمل مچ بسیار مهم است و راکت را از پایین به بالا در جهت توپ حرکت دهید. بازوهای شما نسبت به بک‌هند تک‌ دست به بدنتان نزدیک‌تر است. افرادی که ضربه بک‌هند دو دستی را به شکل موثری می‌زنند باز شدن بدن خود را به سمت ضربه با حرکت لگن شروع می‌کنند. یکی از مزایای بک‌هند دو دستی این است که شما می‌توانید زمان بیشتری را قبل از اجرای ضربه در اختیار بگیرید. تماس راکت با توپ در مقابل شما نخواهد بود. ادامه حرکت راکت به شکل عرضی از جلوی بدن شماست و حتی ممکن است اطراف گردن را نیز در برگیرد.

نوشته شده توسط Armin در 22:31 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و دوم مرداد 1389

ضربه فورهند

اين بخش به ضربه فورهند اختصاص دارد 


1- آمادگي و تاب سر راکت (سوينگ) به عقب
2-  آمادگي و تاب سر راکت (سوينگ) به جلو
3- لحظه و نقطه تماس
4- ادامه حرکت راکت بعد از ضربه (فالوتروو)

نوشته شده توسط Armin در 22:12 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و دوم مرداد 1389

ضربه سرويس

اين بخش به ضربه سرويس اختصاص دارد و توصيه مي شودکه به مهارتهاي زير توجه نماييد.

1- نحوه ايستادن و آمادگي براي ضربه
2- پرتاپ توپ به بالا
3- حالت دوراني شانه
4- تمايل و کجي شانه ها
5- خميدگي آرنج
6- جهش بلند به سوي توپ
7- حرکت سريع مچ
8- کشيدگي بدن در نقطه تماس
9- پايان حرکت داخل زمين

نوشته شده توسط Armin در 22:9 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و دوم مرداد 1389

تاريخچه تنيس

ورزش تنيس طي قرون 12 و 13 ميلادي ابتدا در كشور فرانسه ابداع شد. اما ارائه جدی اين ورزش در سال 1872 ميلادي بود که سرگرد هاري جم اين ورزش را در شهر لمينگتن( انگلستان) به مردم معرفي کرد . در آن زمان مقررات و خصوصيات اين ورزش بآنجه اكنون مي بينيم تفاوت بسيار داشت . در سال 1877ميلادي ، اولين بار در دنيا مسابقات تنيس با مقررات و قوانين بخصوصي در زمينهاي تنيس "باشگاه تنيس و كروكت ال انگلند" ويمبلدون برگزار گرديد، محلي كه هم اكنون بزرگترين مسابقات تنيس دنيادر آن برگزار مي شود مسابقات ويمبلدون در سال 1877، يو اس او پن در سال 1881 ، ديويس كاپ 1899 و اوپن استراليادر سال 1905 و اپن فرانسه 1918شروع به فعاليت كردند.هنگامي كه تنيس شروع به رشد سريع كرد و جهان را فرا گرفت و طبيعتا اتحاديه هاي ملي شروع به هم پيوستن براي برگزاري مسابقات بزرگ جهاني و تنظيم قوانين و مقررات كردند .
در سال 1911 نياز به وجود يك فدراسيون بين المللي تنيس، احساس شد . امتياز اين فدراسيون ابتدا به آقاي دوان ويليامز (يكي از افراد كشته شده در كشتي تايتانيك) كه نتوانست ايده خود را ببيند به آقاي چارلز بارد ( دبير اتحاديه تنيس سوئيس ) و آقاي هنري والت (رئيس فدراسيون تنيس فرانسه) اعطا شد .

دوازده اتحاديه تنيس در جلسه اصلي در پاريس ( 19 مارچ 1911) شركت كردند . که ILTF (فدراسيون لاون تنيس بين المللي) در آن شكل گرفت ، اين كشور ها عبارتند از :

استراليا (استراليا و نيوز يلند)-اسپانيا-اتريش-بلژيكلمان-افريقاي جنوبي-دانمارك-فرانسهبريتانياي كبير-هلند-روسيه-سوئيس-سوئد


نتايج اولين نشست بدين صورت بود كه ، زبان رسمي فرانسوي باشد با ترجمه انگليسي و مقر فدراسيون دور از پاريس باشد. ( سوئيس مقر فدراسيون بين المللي انتخاب گرديد) .
دبيرهاي فدراسيون : آقاي ه . ا. سابلي (دبير اتحاديه انگليس) و اقاي ر. گالاي ( رئيس فدراسيون تنيس فرانسه ) رئيس فدراسيون : اقاي دكتر ه . او . بهرنس
همچنين حق برگزاري مسابقات جهاني ( قهرماني روي چمن ) براي هميشه به بريتانياي كبير اهدا گرديد .

17 ماه بعد از تشكيل فدراسيون ، جنگ جهاني اول همه چيز را بهم ريخت و يكبار ديگر تمام فعاليتهاي در سال 1919 از سر گرفته شد . ITLF  بعد از جنگ جهاني اول فقط با 10 كشور عضو گرچه ، از خرابي جنگ رنج مي برد کار خود را شروع کرد و اتفاقات ذيل بترتيب پيش آمد.

1922- هيئت بين المللي قوانين توسط مشاور كميته  "كميته مديريت" ، براي پايان بخشيدن به مشكلاتي كه فدراسيون بين المللي داشت ، تاسيس گرديد. و همچنين براي تغيير قوانين بازيها حق اختصاصي پيدا كرد .

1923- 16 مارچ در نشست اصلي ساليانه در پاريس، قرار گرديد "قوانين تنيس" عمومي شود و از اول ژانويه سال 1924 ، ايالت متحده ، يكي از اعضاء رسمي اين فدراسيون پذيرفته شد . نام مسابقات قهرماني جهان بر داشته شد و يك زير مجموعه جديدي از مسابقات قهرماني بوجود آمد كه قرار شد مسابقات در بريتانياي كبير ، فرانسه ، ايالات متحده و استراليا برگزار گردد.

1924- ILTF بطور رسمي سازماندهي و كنترل مسابقات تنيس را در سراسر جهان به عهده گرفت .

1933 - كميته مديريت از  "مشاور كميته" جدا شد و بصورت راي گيري رئيس فدراسيون تعيين گرديد . اصطلاح گراند اسلم در همين سال بوجود آمد . ( ازاين اصطلاح براي توصيف و ضعيتي استفاده مي شود كه در آن بازيكن موفق شود هر چهار مسابقه اصلي رادر يك سال ببرد ) اصطلاح گراند اسلم را اولين بار جان كايرن اهل نيويورك در باره بازيكن استراليايي ( جك كرافورد ) به كار برد. او در سال 1933 كوشيد تا هر چهار مسابقه را ببرد. ولي گراند اسلم واقعي را اولين بار ( دانلد باج) امريكايي در سال 1938به دست آورد . چهار بازيكن ديگر هم فاتح گراند اسلم شدند . "آقايان" ( كانالي )1953، ( راد ليور) 1962 به عنوان آماتور و در سال 1969به عنوان حرفه اي و  " بانوان" ( مارگرت كورت) 1971 و ( اشتفي گراف ) 1988

1934- كميته مخصوص براي بحث در مورد تفاوت حرفه اي بودن و آماتور بودن و تعيين قابليت هزينه ادعا شده بازي آماتورها براي بيش از 8 هفته تشكيل گرديد .

( ظهور ورزش تنیس در ایران به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. پیش ازاین درفاصله سالهای (1315-1318) باشگاه بوستان ورزش که دارای چندین زمین تنیس در محلی روبروی ورزشگاه شهید شیرودی فعلی به مدیریت شادروان شکوهی گشایش یافت . ورزشگاه شهید شیرودی ( امجدیه سابق) نیز همزمان با ورزشگاه بوستان ورزش با یک زمین تنیس درمحل کنونی افتتاح و نخستین مسابقات قهرمانی تنیس کشور در سال 1318 در همین ورزشگاه برگزار گردید. گفتنی است که ورزش تنیس بخاطر حضور اتباع انگلیسی در آبادان رونق خاصی داشت و اولین مسابقه تنیس بین تیمهای آبادان و تهران به سالهای 1317-1320بر می گردد.
پس از جنگ جهانی دوم مسابقات قهرمانی تنیس کشور تاسال 1322 جریان داشت که برادران نعمانی ( هانری وژوزف ) در صدر بازیکنان قرار داشتند .از سال 1322-1332مقام قهرمانی تنیس کشور در اختیار ژرژ آفتاندلیان قرار داشت.)

1939- جمع کل کشورهای به عضویت درآمده به 59 کشور افزایش پیداکرد. درحین جنگ جهانی دوم بدلیل خرابیهایی که در فرانسه اتفاق افتاده بود و حمله به سوئیس (مقر ابتدائی ILTF) به بریتانیا انتقال پیدا کرد. از آن زمان تعیین گردید که ILTF در لندن باقی بماند.

1946- 5 جولای - اولین جلسه بعد از جنگ در هتل ساوی لندن برگزار گردید. 23 کشور باملیتهای گوناگون بعد از نتیجه جنگ جهانی دوم به عضویت ILTF درآمدند. با گذشت چند سال ملیتهایی که عضویت خود را به علت سیاستهای جهانی لغو کرده بودند با تغییرات بعد از جنگ دوباره به عضویت فدراسیون در آمدند مانند: آلمان غربی - آلمان شرقی -چین - تایوان- آفریقای جنوبی

1948- اولین گزارش از "کمیته بین المللی توپ" بدست آمد که ملزم می کرد که توپهای لاون تنیس به استاندارد قابل قبولی در جهان دست یابند . این توصیه کمیته توپ به فدراسیون بود که آنها باید یک طرحی مدون و ساختار جدیدی به توپهای خودشان بدهند که توپها قابلیت آن را داشته باشند که از آنها تست سرعت و سایر تستها در حین بازی به عمل آید .

1951- اولین استراحت قانون 8 هفته ای ( قانون آماتورها) برای 210روز اجازه دادن به آماتورها که بتوانند در مسابقات مختلف شرکت کنند

1958- ILTF روی قضیه استراحت قانون آماتورها تاهمین سال اصرار فراوان داشت زیرا این استراحت را تشویقی برای بازیکنان و تمرکز آنها روی بازی تنیس و فرصتی درآمدزا برای آنها میدانست. 

( اولین سالی که ایران در جام دیویس شرکت نمود 1959 بود. تیم تنیس جام دیویس ایران به مدت 31 سال در جام دیویس بازی کرده و مجموعا64بازی آنجام داده است .که حاصل آن 32 برد و32باخت بوده :
بیشترین برد از آن منصور بهرامی با 24 برد.
بیشترین بازی برنده سینگل از آن تقی اکبری با 17 برد .
بیشترین بازی برنده دوبل ازآن کامبیز درفشی جوان با 12 برد.
بهترین تیم دوبل از آن کامبیز دزفشی جوان و مصطفی صالح با 6 برد .
طولانی ترین بازیها از آن کامبیز درفشی جوان با 22بازی .
و بیشترین سال عضویت در تیم دیویس کاپ از آن تقی اکبری با15 سال است.

1963- در پنجاهمین جشن سالگرد ILTF مسابقات کاپ فدراسیون به عنوان یک مسابقه تیمی قهرمانی بین المللی برای بانوان بعنوان دیویس کاپ برگزار شد. ( بازی تیمی مردان هم از سال 1900وجود داشت اما زیر نظر ILTF نبود.)

1968- 30 مارچ - بعد از 10 سال گفتگو و بحث وجدل در فدراسیون یک نشست اضطراری در پاریس برگزار شد که 47 کشور با نظر رئیس فدراسیون در مورد قانون تنیس اوپن موافقت کردند. این بازیهای دوره ای تنیس سازماندهی شد و نام آن مسابقات قهرمانی جهان نامیده شد (wct ) زیرنظر رسمی ILTF با قبول حامیان مالی برای سازماندهی این مسابقات راهی را برای مسابقه آزاد و قانونی برای بازیکنان جهت کسب درآمد بوجود آورد.

1969- باوجود زمینهایی مطابق و معادل باشرایط جغرافیایی محل زمینها موافقت شد .( نوع زمین خاکی - چمن - هارد )

1970- اولین تغییر در شمارش بازی اتفاق افتاد وقتی که فدراسیون تصمیم به تست سیستم تای برک در بازیهای گرفت این سیستم در بازیهای حرفه ای آمریکا در فیلادلفیا برای مدت کوتاهی انجام گرفت.

1971- ILTF باصدور بخشنامه ای در نشست اصلی سالیانه خود در ایتالیا ابلاغ گردید که هیچ بازیکنی که قرار WCT را دارد نمی تواند در مسابقاتی که اتحادیه تنیس تشکیل میدهد شرکت نماید . این بدین معنی بود که " جان نیو کامپ" نمی توانست از قهرمانی ویمبلدون در آن سال دفاع کند .

1972- WCT و ILTF تسهیلاتی بوجود آوردند که بازیکنان برای پیشرفت خود بتوانند در مسابقات دیگر هم بازی کنند .بعد از اینگه مسابقات تنیس تحت پوشش تلویزیونی قرار گرفت استفاده از توپهای زرد رنگ بصورت اجبار و قانون در آمد . تا آن زمان باتوپهای سفید رنگ بصورت رایج بازی می کردند .

تيم تنيس بانوان کشور ايران در همين سال با دو بازيکن به نامهای سرکار خانم صديقه اکبري و سرکار خانم پروين افشار در مسابقات فيدکاپ شرکت نموده و با تيمهای تنيس بانوان ژاپن و اکوادور روبرو شدند.

1973- بحث و جدلهای زیادی بین اتحادیه تنیس بازان حرفه ایATP و ILTF دیده می شد . بخاطر به تعلیق در آوردن  9 ماهه بازی" نیکی پیلیچ"بازیکن یوگسلاوی بدلیل حضور نیافتن در مسابقات دیویس کاپ در مقابل نیوزلند در آن زمان این محرومیت باجلسه اضطراری ATP به یک ماه کاهش پیدا کرد و در همین سال اعضاء ATP بخاطر نشان دادن قدرت خود مسابقات ویمبلدون را با یکوت (تحریم) کردند. در پی این تصمیم 80 بازیکن از مسابقات کناره گیری کردند .

1974- تای برک بطور متغیر و نیمه رسمی وارد سیستم شمارش شد .

1975- شاهد تولد الگوی اداره کردن بعنوان یک متد برای کنترل رفتارهای ناشایست در بازی مردان بودیم ( کمیته انظباطی).دفتر بین المللی تنیس بازان زن حرفه ای (WTA ) شکل گرفت و بطور مشترک تحت نظر ILTF , و WTA اداره می شد و هدف آن ارتقا- کنترل و اداره مسابقات تنیس بانوان در سراسر جهان بود.

1977- یک خاطره بد در نظر مردم :صد سال بعد از شروع بازیهای ویمبلدون (ILTF) یک تغییر کوچکی کرد . کلمه  LAWN حذف شد و تبدیل به فدراسیون بین المللی تنیس(ITF) گردید . ITF شروع به نو آوری در این رشته کرد از جمله طرح دو زهی راکت که به تصویب نرسید .

1978- اولین قهرمانان جهانیITF معرفی شدند .(کریس اورت - بیورن بورگ ) این دو از طریق بازیکنان سابق تنیس برگزیده شدند .

1979- کشورهای عضو دیویس کاپ از ITF در خواست کردند که مسابقات را تحت نظر خود قرار دهد . مسابقات دیویس کاپ از سال 1900وجود داشت ولی زیر نظر ILTF نبود. یک کمیته به نام کمیته ملتهای دیویس کاپ وجود داشت . در همین سال اتحادیه ملی تنیس با ویلچر توسط ( برد پارکز - دیوید سالتز) تاسیس گردید .

1980- 10 مسابقه در آمریکا از جمله (US OPEN ) مسابقه با ویلچر را برگزار کردند .

1981- NEC حامی اصلی مسابقات دیویس کاپ گردید . 16 گروه قوی جهانی تاسیس شد . NEC تاسال 1994 حامی مالی مسابقه جام فدراسیونها هم بود .

1987- ITF از ویمبلدون به بارون کورت در غرب لندن نزدیک استادیوم تنیس کوئین انتقال پیدا کرد.

1988- تنیس به مسابقات المپیک در سئول بازگشت. کره بعد از 64 سال در این مسابقات شرکت می کرد .همچنین جشن هفتاد و پنجمین سالگرد ITF با ریاست فیلیپ کارتیر برگزار گردید. در جلسه رسمی ITF اجرای سیستم تای برک برای بازیهای دیویس کاپ سال1989تصمیم گیری شد. در همان سال دو قانون جدید برای مسابقات تنیس با ویلچر تصویب شد.

1994- نام مسابقات جام فدراسیونها به فدکاپ (FED CUP) تغییر کرد.

1995- مهمان و میزبان برای مسابقات فدکاپ (FED CUP) تعریف شد.

1998- ITF به مقر فعلی (مجموعه ورزشی انگلند) در روهامپتون تغییر مکان داد .

1999- یکصدمین سال برگزاری دیویس کاپ جشن گرفته شد.

2001- 142کشور عضویت دیویس کاپ رادارا بودند. مسابقه تنیس با ویلچر شاهد 25 سال تاسیس خود بودند .

2002- ( BNP.paribas )حامی اصلی مسابقات دیویس کاپ گردید.

2003- فدکاپ (fed cup) چهلمين سال تاسیس خود را جشن گرفت.

2005- یکصدمین سال برگزاری ( Australian Open ) جشن گزفته شد.

نوشته شده توسط Armin در 22:4 |  لینک ثابت   •